prof. dr hab. n. med.

Dariusz Kowalski

Kierownik Oddziału Zachowawczego – Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej, specjalista w zakresie Radioterapii Onkologicznej i Onkologii Klinicznej.

Członek Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, a także American Association for Cancer Research i The International Association for the Study of Lung Cancer.

Prezes Polskiej Grupy Raka Płuca. Główny Badacz w około 40 międzynarodowych badaniach klinicznych faz I, II, III. Autor i współautor ponad 100 prac naukowych publikowanych w kraju i za granicą.