Znajdziesz tu ścieżkę pacjenta, która zawiera informacje na temat diagnostyki i leczenia.

Treści, które znajdują się na stronie zostały opracowane zgodnie z najnowszymi obowiązującymi standardami medycznymi. Pamiętaj jednak że każdy przypadek jest inny, dlatego o wszystko dopytuj swojego lekarza. Trzymamy za Ciebie kciuki!

wprowadzenie

Ostatnia aktualizacja: 4 stycznia 2023

Jakie objawy może dać rak piersi?

Rak piersi na wczesnym etapie choroby może nie powodować żadnych objawów. Może zostać wtedy wykryty podczas regularnie wykonywanych badań obrazowych – np. mammografii lub USG piersi. Kobiety częściej zgłaszają się z powodu wyczuwalnego, niebolesnego zgrubienia w piersi, guzka. Czasami może dojść do powiększenia piersi, a nawet zaczerwienia i obrzęku jej skóry. Niepokoić mogą również powiększone pachowe węzły chłonne. W każdym z takich przypadków należy zgłosić się pilnie do lekarza celem dalszych badań.

Ścieżkę pacjenta przygotowała

Onkolog kliniczny w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Warszawie.

dr n. med. Katarzyna Pogoda Onkolog kliniczny
Autoryzowane przez Radę Naukową

Podstawowe badania

Najważniejszymi badaniami obrazowymi są: mammografia i USG piersi z oceną dołów pachowych. Na podstawie wyników tych badań można stwierdzić, czy wymagana jest dalsza diagnostyka, w tym wykonanie biopsji gruboigłowej niepokojącej zmiany. Wyniki badań obrazowych opisuje się w skali BIRADS. Zmiany BIRADS4 i BIRADS5 wymagają wykonania biopsji gruboigłowej z uwagi na duże ryzyko, że mają charakter nowotworowy. Należy jednak podkreślić, że dopiero wynik badania patologicznego jest kluczowy i decyduje o rozpoznaniu i dalszym postępowaniu. Bez tego wyniku nie można rozpoznać raka piersi. W przypadku wyniku BIRADS0 należy wykonać dodatkowe badanie obrazowe – mammografię lub USG piersi.

Pamiętaj!

Podstawowe badania to mammografia i USG piersi. W przypadku podejrzanego guza piersi należy wykonać biopsję gruboigłową. Zapoznaj się też z Profilaktycznym programem raka piersi.

Ginekolog może skierować pacjentkę na mammografię lub USG piersi.
Mammografia polega na badaniu z użyciem promieniowania rentgenowskiego, a USG za pomocą fal ultradźwiękowych. W przypadku niepokojących objawów nie należy czekać na wykonanie wskazanych badań. Badania te mogą wykonać również kobiety w trakcie miesiączki, podczas laktacji – w przypadku niepokojących objawów nie ma czasu na czekanie!

Z niepokojącymi objawami można również zgłosić się do ośrodka onkologicznego, gdzie zostaną zlecone wskazane badania. Część kobiet wykonuje je również we własnym zakresie i dopiero z wynikami udaje się do specjalisty.

Czym jest USG?

USG pozwala ocenić wielkość zmiany i czy w regionalnych węzłach chłonnych występują przerzuty. Jeśli węzły chłonne są powiększone lub mają zmienioną strukturę, powinno się wykonać biopsję. Wystąpienie przerzutów również wpływa na dobór metody leczenia. Często to właśnie w badaniu USG piersi lekarz po raz pierwszy widzi guz. Zawsze w takim przypadku konieczne jest wykonanie mammografii.

Czym jest mammografia?

Mammografia pozwala ocenić wielkość guza oraz czy nie jest on wieloogniskowy (tj. występują liczne zmiany w jednej piersi). Zawsze powinno się wykonać badanie obu piersi, ponieważ, po pierwsze – nowotwór może być jednoczasowo obustronnym rakiem piersi, a po drugie – w jednej piersi pacjentka może mieć kilka ognisk raka. Może się nawet zdarzyć, że będą to nowotwory o różnym podtypie biologicznym. Jeśli mammografia wykaże dwa ogniska nowotworowe, to trzeba zlecić dwie biopsje. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy drugi guz jest za mały, żeby wykonać biopsję gruboigłową lub zmiany są położone zbyt blisko siebie – wówczas tego badania się nie wykonuje. Mammografię należy wykonać zawsze w ramach diagnostyki nowotworu.

Infolinia 22 105 55 30

(pon. - pt, 17.00 - 19.00)