prof. dr hab. n. med.

Mariusz Bidziński

Konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej oraz kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytutu im. M Skłodowskiej – Curie w Warszawie.

Prof. Bidziński w 1981 r. ukończył studia na Akademii Medycznej w Warszawie. Rozprawę doktorską pod tytułem „Wpływ lokalizacji łożyska na czas trwania ciąży i porodu” obronił w 1985 r. na II Wydziale Lekarskim uczelni macierzystej. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 1999 r. w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie na podstawie pracy „Analiza zaburzeń gęstości mineralnej kości oraz ocena wybranych farmakologicznych metod przeciwdziałania im u kobiet leczonych
z powodu raka trzonu macicy”. Tytuł naukowy profesora nauk medycznych otrzymał 21 grudnia 2007 r.

W 1987 r. uzyskał specjalizację drugiego stopnia w zakresie położnictwa i ginekologii – rok później rozpoczął pracę w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie, gdzie był kierownikiem Kliniki Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych. Był nadto konsultantem w Centrum Onkologii w Bydgoszczy i kierownikiem Klinki Ginekologii w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. W 2014 r. został kierownikiem Oddziału Ginekologii i Patologii Ciąży w Szpitalu Inflancka w Warszawie.

Od 1982 do 1988 był pracownikiem dydaktycznym Akademii Medycznej w Warszawie. Jako nauczyciel akademicki związany był również z Wydziałem Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Został nadto profesorem zwyczajnym w Instytucie Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Od 2008 do 2012 roku był prezesem Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.

Przekaż nam 1.5% podatku

Jeśli masz ochotę nam pomóc, możesz przekazać nam 1,5% z podatku.
Przekaż 1.5% podatku

Infolinia 22 105 55 30

(pon. - pt, 17.00 - 19.00)