wprowadzenie

Ostatnia aktualizacja: 9 maja 2023

Nawrót raka piersi, inaczej wznowa nowotworu

U części osób z rakiem piersi, pomimo wdrożonego leczenia, dochodzi do wznowy choroby. Po pierwsze, ważne jest, żebyś pamiętała, że nie musi dojść do nawrotu. Po drugie, istotne, abyś rozumiała, co oznacza ten etap leczenia.

Nawrót choroby jest momentem, kiedy Twoje leczenie wkracza w kolejny etap. W Twoim organizmie ponownie pojawiają się komórki rakowe. To naturalne, że pojawia się wtedy wiele emocji i pytań. Nawrót procesu nowotworowego może mieć charakter miejscowy – kiedy komórki rakowe pojawiają się w jednej lokalizacji, a także odległy – gdy występują w różnych miejscach w organizmie.

Ścieżkę pacjenta przygotowała

Onkolog kliniczny w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Warszawie.

dr n. med. Katarzyna Pogoda Onkolog kliniczny
Autoryzowane przez Radę Naukową

W momencie pojawienia się przerzutów odległych, traktujemy raka piersi jako chorobę przewlekłą oraz nieuleczalną. Ważne, abyś rozumiała, że choroba „nieuleczalna” może oznaczać tak naprawdę wiele lat życia z chorobą i dlatego nazywana jest przewlekłą. Nawet – przy założeniu, że całkowite wyleczenie w momencie wznowy jest niemożliwe – dzięki nowym terapiom możliwe jest uzyskanie wieloletnich okresów wolnych od objawów choroby.

Medycyna bardzo się zmienia, a onkologia rozwija się szczególnie. Eksperci podkreślają, że nawet, jeżeli nie mogą całkowicie wyleczyć raka piersi, mogą dać swoim pacjentkom wiele, wiele lat normalnego funkcjonowania i życia. Nawrót raka piersi oznacza więc wejście w etap choroby przewlekłej (z okresami zaostrzeń objawów oraz ich ustępowania).

Nawrót miejscowy, a odległy

Nawrót miejscowy Zwiń Rozwiń

Jeśli u chorej wystąpi izolowany nawrót miejscowy (np. w piersi po operacji oszczędzającej lub w pachowych węzłach chłonnych) należy wykonać diagnostykę również pod kątem odległych zmian przerzutowych. Jeśli zostanie potwierdzona tylko zmiana miejscowa, którą można usunąć pierwotnie operacyjnie lub po zastosowaniu terapii przedoperacyjnej, należy dążyć do leczenia radykalnego, czyli usunięcia nowotworu.  Poza leczeniem operacyjnym i systemowym (chemioterapią, hormonoterapią i leczeniem anty-HER2 w zależności od typu biologicznego) rozważa się również radioterapię.

Nawrót odległy Zwiń Rozwiń

W przypadku nawrotu należy dążyć do ponownego sprawdzenia stanu receptorów (ER, PgR i HER2), zwłaszcza gdy przerzuty powstały wiele lat po pierwotnym leczeniu raka piersi i jest możliwość wykonania biopsji (np. przerzutów w wątrobie, tkankach miękkich, węzłach chłonnych). U części pacjentek dochodzi do tzw. konwersji receptorów, czyli zmiany wyniku z dodatniego na negatywny i odwrotnie. Ta informacja może mieć wpływ na wybór terapii systemowej.

Wybór leczenia zależy od czasu jaki upłynął od pierwotnego leczenia, stosowanej wcześniej terapii, stanu chorej, jej chorób współistniejących i preferencji.

Jeśli do nawrotu doszło w trakcie konkretnej terapii lub krótko po jej zakończeniu najczęściej nie sięga się już po ten lek w leczeniu paliatywnym.

Kolejne nawroty choroby raka piersi

Nawrotowy rak piersi jest chorobą przewlekłą. Do wyboru ścieżki leczniczej przyczynia się stan ogólny pacjenta/tki, pozostające działania niepożądane w postaci objawów klinicznych i nieprawidłowych badań laboratoryjnych po poprzednich liniach leczenia, lokalizacja wznowy. Wśród metod leczenia można wyróżnić chirurgię paliatywną, chemioterapię, hormonoterapię, radioterapię, immunoterapię i terapię celowaną.

Dzięki nowym terapiom możliwe jest uzyskanie wieloletnich okresów wolnych od objawów choroby. Onkolodzy mają do zastosowania wiele różnych metod leczenia. Nawet przy występowaniu kolejnych nawrotów, możesz przez wiele lat normalnie funkcjonować i żyć z chorobą nowotworową. Okresy zaostrzeń objawów choroby będą przeplatać się z okresami ich ustępowania, a Ty będziesz pod stałą opieką lekarza.

Infolinia 22 105 55 30

(pon. - pt, 17.00 - 19.00)