wprowadzenie

Ostatnia aktualizacja: 29 lutego 2024

Jak wygląda nawrót raka skóry?

Po zakończeniu leczenia musisz pamiętać o konieczności ścisłej kontroli swojej skóry. Polega ona na dokładnej samoobserwacji, a także na wizytach kontrolnych i okresowych badaniach skóry przez lekarza w poradni.

Konieczność dokładnego monitorowania skóry wynika z następujących przesłanek:

  • u 30–50% pacjentów, którzy przebyli raka skóry, w ciągu 5 lat rozwija się kolejne ognisko podobnego nowotworu; 70–80% nawrotów kolczystokomórkowych ujawnia się w ciągu pierwszych 2 lat kontroli;
  • osoby, które zachorowały na raka skóry, charakteryzują się 10-krotnie większym ryzykiem rozwoju raka skóry w porównaniu z populacją ogólną;
  • pacjenci, którzy chorowali na raka skóry, odznaczają się większym ryzykiem wystąpienia czerniaka skóry; 
  • pacjenci w trakcie przewlekłej immunosupresji cechują się wysokim ryzykiem rozwoju inwazyjnych postaci raka kolczystokomórkowego. 

Jeśli zauważysz na skórze jakąkolwiek zmianę natychmiast udaj się do lekarza. Każde podejrzenie wznowy raka skóry powinno być potwierdzone badaniem histopatologicznym! Badanie dermoskopowe niejednokrotnie umożliwia precyzyjne określenie miejsca pobrania biopsji oraz rozpoznanie wznowy we wcześniejszym stadium. 

Obserwuj także swoje węzły chłonne. W przypadku stwierdzenia powiększonych regionalnych węzłów chłonnych lekarz zaleci wykonanie biopsji cienkoigłowej (rzadziej pobiera się cały węzeł do badania histopatologicznego) oraz przeprowadzenie badań obrazowych (tomografia komputerowa , rezonans magnetyczny) w celu oceny zaawansowania choroby.

 

Pamiętaj!

Szybkie wykrycie wznowy oznacza większe szanse na jej wyleczenie! Dlatego po zakończeniu leczenia poddawaj się regularnym badaniom kontrolnym i samodzielnie oglądaj skórę. Zwracaj uwagę na nowe guzki na skórze lub pod skórą, szczególnie w pobliżu blizn po leczeniu chirurgicznym. Regularnie sprawdzaj znamiona: czy istniejące się nie zmieniają i czy pojawiają się nowe. W przypadku podejrzanych zmian niezwłocznie udaj się do lekarza!

Leczenie wznowy raka skóry

Wznowy leczone są według tych samych zasad co leczenie pierwotne choroby o odpowiednim stopniu klinicznego zaawansowania.

Potrzebujesz pomocy? Skorzystaj z naszej INFOLINII – tel. 22 105 55 30 od poniedziałku do piątku w godz. 17:00-19:00

W naszej infolinii dla pacjentek i pacjentów onkologicznych oraz ich rodzin pracują osoby z odpowiednim przygotowanym psychologicznym i merytorycznym – pomogą Ci rozwiązać różne problemy. W środy możesz skorzystać z porad interwentki kryzysowej, w czwartki i w piątki – również dietetyczki. Od wtorku do czwartku (w godz. 17:00-20:00) dyżuruje także koordynator onkologiczny.

Infolinia 22 105 55 30

(pon. - pt, 17.00 - 19.00)