dr hab. n. med.

Anita Chudecka-Głaz

Konsultantka wojewódzka w województwie zachodniopomorskim w dziedzinie ginekologia onkologiczna, prof. Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

Pani Profesor od 2020 roku koordynuje akcję „Koalicja Dla Życia Osób z mutacją BRCA’”, której celem jest propagowanie wiedzy wśród pacjentek z rakiem jajnika i mutacją BRCA. Jest członkinią zespołu AOTMiT, który pracuje nad kompleksową opieką dla pacjentek z rakiem szyjki macicy, rakiem trzonu macicy oraz rakiem jajnika oraz tworzeniem ścieżek diagnostyczno-terapeutycznych w tych nowotworach.

Jest autorką i współautorką ponad 100 prac naukowych opublikowanych głównie w zagranicznych czasopismach recenzowanych, członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, ESGO (European Society of Gynecologic Oncology), PGOG (Polskiej Grupy Onkologii Ginekologicznej ds. badań klinicznych).

Za pracę naukową otrzymała szereg nagród, m.in. Nagrodę Ministra Zdrowia za cykl publikacji dotyczących charakterystyki endokrynologicznej raka jajnika ze szczególnym uwzględnieniem roli gonadotropin, Medal Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego AmicusScientiae Et Veritatis, liczne nagrody indywidualne i zespołowe za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne JM Rektora PUM.

Przekaż nam 1.5% podatku

Jeśli masz ochotę nam pomóc, możesz przekazać nam 1,5% z podatku.
Przekaż 1.5% podatku

Infolinia 22 105 55 30

(pon. - pt, 17.00 - 19.00)