wprowadzenie

Ostatnia aktualizacja: 29 lutego 2024

Jak się diagnozuje raka endometrium (trzonu macicy)?

Jeśli zauważysz u siebie jakiekolwiek objawy wskazujące na raka endometrium jak np. nieprawidłowe krwawienia z dróg rodnych, bóle brzucha, niezwłocznie zgłoś się do ginekologa. We wczesnych stadiach zaawansowania choroby badanie ginekologiczne dwuręczne nie wykaże odchyleń od normy. Niezbędna jest diagnostyka obrazowa. Podstawowym badaniem w diagnostyce zmian w jamie macicy jest ultrasonografia wykonana głowicą przezpochwową. Podczas tego badania zwraca się przede wszystkim uwagę na endometrium – jego szerokość, echogeniczność, obecność zmian ogniskowych oraz obecność płynu w jamie macicy. Wykorzystanie funkcji power Doppler pozwoli także ocenić unaczynienie, głębokość naciekania mięśniówki, a ewentualną głębokość jej nacieku szyjki macicy.

Jeśli Twój obraz endometrium w USG okaże się nieprawidłowy, lekarz skieruje Cię na dalszą diagnostykę prowadzącą do potwierdzenia lub wykluczenia raka endometrium. Zostanie Ci wykonana biopsja endometrium, która polega na pobraniu materiału z błony śluzowej jamy macicy do badania histopatologicznego. Jego wynik jest warunkiem rozpoznania raka endometrium.

Po rozpoznaniu raka endometrium, w ramach karty DILO, rozpocznie się etap diagnostyki pogłębionej, która wymaga wykonania badań obrazowych. Zgodnie ze standardami ośrodków onkologicznych są to: rezonans miednicy, tomografia komputerowa lub PET-CT. Celem diagnostyki obrazowej jest ustalenie, czy choroba rozwija się poza miednicą mniejszą oraz czy nie ma przerzutów odległych. Po uzyskaniu wyniku badania histopatologicznego i wyników badań obrazowych podejmowana jest decyzja o wdrożeniu leczenia. 

Ścieżkę przygotowała

Pracuje w Klinice Ginekologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie, na oddziale zachowawczym.

dr n. med. Magdalena Kowalska specjalista ginekologii onkologicznej
Pamiętaj!

Typ histopatologiczny nowotworu, stopień zaawansowania oraz ocena Twojego stanu ogólnego będą miały decydujące znaczenie przy podejmowaniu dalszych decyzji odnośnie leczenia.

Poniżej znajdziesz badania, które może zlecić lekarz pod kątem diagnozy raka endometrium.

Pamiętaj, że badania dobierane są do indywidualnych potrzeb i sytuacji pacjenta. Nie wszystkie z nich muszą zostać wykonane w każdym przypadku.

Biopsja endometrium Zwiń Rozwiń

Celem biopsji jest uzyskanie materiału z błony śluzowej jamy macicy do badania histopatologicznego. Jest to prosty zabieg polegający na pobraniu fragmentu endometrium poprzez wyłyżeczkowanie jamy macicy – biopsję aspiracyjną lub biopsję histeroskopową. Uwzględnienie w tej procedurze błony śluzowej kanału szyjki macicy ma znaczenie przy określeniu stopnia zaawansowania klinicznego. Wynik badania histopatologicznego jest warunkiem rozpoznania raka endometrium. Powinien on zawierać typ histologiczny, a dla raka endometrialnego stopień jego zróżnicowania histopatologicznego w dwóch kategoriach: low-grade (G1/G2) i high-grade (G3) oraz klasyfikację molekularną (opisujemy ją na stronie Jak wygląda leczenie raka endometrium). Ocena molekularna ma szczególne znaczenie na tym etapie diagnostyki u pacjentek, u których rozważamy leczenie oszczędzające płodność, a także u chorych obciążonych nie kwalifikujących się do leczenia operacyjnego. 

Tomografia komputerowa Zwiń Rozwiń

Jest przydatna w ocenie rozsiewu raka poza miednicę mniejszą. Wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie i technologię komputerową do robienia zdjęć wnętrza ciała. Wymaga wykonania wielu zdjęć rentgenowskich tej samej części ciała pod różnymi kątami. Wszystkie obrazy są łączone w jeden duży obraz jest przydatna w ocenie rozsiewu raka poza miednicę mniejszą

Rezonans magnetyczny Zwiń Rozwiń

Wykorzystuje fale radiowe i silne magnesy do robienia zdjęć wnętrza ciała. Nie używa promieni rentgenowskich. Zgodnie z najnowszymi rekomendacjami PTGO najlepszą metodą oceny miejscowego zaawansowania raka endometrium jest rezonans magnetyczny z kontrastem.

Potrzebujesz pomocy? Skorzystaj z naszej INFOLINII – tel. 22 105 55 30 od poniedziałku do piątku w godz. 17:00-19:00

W naszej infolinii dla pacjentek i pacjentów onkologicznych oraz ich rodzin pracują osoby z odpowiednim przygotowanym psychologicznym i merytorycznym – pomogą Ci rozwiązać różne problemy. W środy możesz skorzystać z porad interwentki kryzysowej, w czwartki i w piątki – również dietetyczki. Od wtorku do czwartku (w godz. 17:00-20:00) dyżuruje także koordynator onkologiczny.

Jak się przygotować do wizyty u lekarza? Zwiń Rozwiń

Aby Twoja wizyta u lekarza przebiegła sprawnie, ważne abyś był/a odpowiednio przygotowany/a. Ułóż, najlepiej w porządku chronologicznym, całą dostępną dokumentację. Nawet, gdy może Ci się wydawać, że niektóre badania nie są potrzebne, weź je ze sobą; lekarz zadecyduje, czy weźmie pod uwagę informacje w nich zawarte. Do dokumentacji należą, m.in. wypisy ze szpitala, badania laboratoryjne i obrazowe, konsultacje innych lekarzy specjalistów oraz Twoja grupa krwi.

Możesz założyć sobie specjalny segregator, w którym będziesz zbierać wyniki i informacje. Dokumentację najlepiej umieszczać w koszulkach w segregatorze, a każdą koszulkę osobno oznaczyć.

Ważne jest, aby przemyśleć dotychczasowy przebieg choroby, tj., kiedy zaczęły się objawy; co spowodowało, że zgłosiłaś się do specjalisty; choroby onkologiczne występujące w rodzinie. Zbierz także informacje na temat Twoich innych chorób; leków, które przyjmujesz (w dawkach); przebytych zabiegów operacyjnych oraz informacje o szczepieniach ochronnych. Na pierwszą wizytę zabierz też ze sobą WSZYSTKIE badania laboratoryjne, jakie znajdziesz w domu oraz w swojej dokumentacji medycznej u lekarz rodzinnego.

Pacjent/tka, która współpracuje z lekarzem, mówi o swoich problemach, zapisuje sobie wcześniej pytania, które ją nurtują – to pacjentka dobrze przygotowana. Wtedy, w trakcie wizyty, jesteśmy w stanie maksymalnie spożytkować czas, który mamy.

Pamiętaj, że możesz pójść na wizytę w towarzystwie bliskiej osoby, która może zapamiętać przekazane przez lekarza informacje i wesprzeć Cię.

Przed rozpoczęciem leczenia możesz zabezpieczyć płodność!

Po otrzymaniu diagnozy, ale przed rozpoczęciem leczenia, warto porozmawiać z lekarzem o możliwościach zabezpieczenia płodności. Leczenie onkologiczne i sama choroba mają negatywny wpływ na układ rozrodczy, ale nie muszą przekreślać Twoich szans na rodzicielstwo. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie: MamRakaChceDziecko.pl.

Scenariusz
rozmowy z lekarzem

Pobierz scenariusz rozmowy

Pobierz pełną listę badań!

Pobierz listę badań

Infolinia 22 105 55 30

(pon. - pt, 17.00 - 19.00)