Znajdziesz tu ścieżkę pacjenta, która zawiera informacje na temat diagnostyki i leczenia.

Treści, które znajdują się na stronie zostały opracowane zgodnie z najnowszymi obowiązującymi standardami medycznymi. Pamiętaj, jednak że każdy przypadek jest inny, dlatego o wszystko dopytuj swojego lekarza. Trzymamy za Ciebie kciuki!

wprowadzenie

Ostatnia aktualizacja: 29 lutego 2024

Jakie objawy może dać rak płuca?

Rak płuca jest drugim nowotworem pod względem częstości występowania u mężczyzn i trzecim pod względem częstości występowania u kobiet. Każdego roku w Polsce ponad 22 tysiące osób słyszy diagnozę: „To jest rak płuca”. Nowotwór ten stanowi obecnie największe wyzwanie dla onkologii w Polsce i na świecie. 

Bardzo ważne jest wczesne wykrycie choroby, ponieważ daje ono dużo większe szanse skutecznego leczenia. Jest wiele rodzajów raka płuca, a sposób leczenia zależy od właściwego rozpoznania. 

Objawy raka płuca są niespecyficzne, dlatego nowotwór zwykle rozpoznawany jest w zaawansowanym stadium. 

Ścieżkę pacjenta przygotowała

Kierownik Oddziału Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu.

dr n. med Katarzyna Stencel Onkolog kliniczny
Autoryzowane przez Radę Naukową

Zareaguj, jeśli masz podobne objawy

Objawy raka płuca są niespecyficzne, dlatego nowotwór zwykle rozpoznawany jest w zaawansowanym stadium.

Najczęstsze objawy raka płuca:

 • kaszel lub zmiana jego charakteru (szczególnie u osób, u których od wielu lat występuje tzw. „kaszel palacza”);
 • chrypka;
 • problemy z oddechem (płytki oddech), duszność (początkowo wysiłkowa, następnie spoczynkowa);
 • nieustępujący ból w klatce piersiowej;
 • powtarzające się̨ infekcje górnych dróg oddechowych;
 • ciągłe uczucie zmęczenia;
 • wykrztuszanie plwociny z krwią̨;
 • niezamierzona utrata masy ciała;
 • czasami pierwszymi sygnałami raka płuca są objawy wynikające z obecności przerzutów odległych: do mózgu (bóle, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, napady padaczkowe, zmiana zachowania), do kości (bóle kostne, patologiczne złamania kości).

Jeśli obserwujesz u siebie lub u kogoś bliskiego któryś z tych objawów, lekarz powinien zlecić wykonanie badań diagnostycznych.

Objawy raka płuc są niespecyficzne i mylone z objawami infekcji dróg oddechowych, dlatego rozpoznanie choroby nowotworowej płuc często jest późne. Zanim chory zostanie skierowany na badania obrazowe, zazwyczaj otrzymuje antybiotyk, a w przypadku nawracających w krótkim czasie objawów, przepisywany jest kolejny. Nie oznacza to jednak, że każdorazowo – w przypadku objawów infekcji dróg oddechowych (kaszlu czy duszności) – należy od razu podejrzewać raka płuca.

Pamiętaj!

Jeśli masz nawracające (w krótkich odstępach czasu) objawy infekcji dróg oddechowych, czujesz zmęczenie czy doświadczasz utraty masy ciała zwróć się do lekarza rodzinnego z prośbą o wykonanie zdjęcia rentgenowskiego klatki piersiowej. Jeśli, mimo prawidłowego wyniku, objawy utrzymują się lub nawracają – poproś o konsultację pulmonologiczną i skierowanie na badanie tomografii komputerowej klatki piersiowej.

Badania profilaktyczne w raku płuca

W badaniach przesiewowych w kierunku raka płuc wykorzystuje się niskodawkową tomografię komputerową (NDTK), która używa znacznie mniejszej dawki promieniowania rentgenowskiego niż klasyczna tomografia komputerowa. W badaniu NDTK nie jest konieczne podanie dożylnego środka kontrastowego.

Wyniki badań klinicznych pokazują, że zastosowanie NDTK redukuje ryzyko śmierci z powodu raka płuca o 24% (w porównaniu do sytuacji zaniechania jakichkolwiek badań przesiewowych). 

Do badań przesiewowych kwalifikuje się osoby, u których nie występują objawy kliniczne raka płuc, a które mają zwiększone ryzyko jego rozwoju.

Czym jest NDTK? Zwiń Rozwiń

NDTK można wykonać u osób w wieku 55-74 lat, które paliły lub nadal palą nałogowo papierosy (minimum 20 paczkolat), u których ewentualny okres abstynencji wynosi nie więcej niż 15 lat. Dodatkowo, do Programu Wczesnego Wykrywania Raka Płuca, kwalifikują się osoby w wieku 50-54 lata (min. 20 paczkolat), u których stwierdza się co najmniej jeden dodatkowy czynnik ryzyka raka płuc: 

 • ekspozycja zawodowa na: krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadzę, radon;
 • przebyty rak płuca (lung cancer survivor), w wywiadzie: zachorowanie na chłoniaka, raka regionu głowy i szyi lub innego raka zależnego od palenia tytoniu, np. raka pęcherza moczowego;
 • rak płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia;
 • historia chorób płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub włóknienie płuc (IPF).

U osób, u których nie zostaną wykryte żadne zmiany guzkowe kolejne badanie NDTK przeprowadzone zostanie za 12 miesięcy. U osób, u których w badaniu NDTK wykryte zostaną guzki kolejne badanie przeprowadzone będzie za 3 lub 6 miesięcy (w zależności od budowy oraz wielkości guzów) albo chory skierowany zostanie do diagnostyki inwazyjnej.

Badanie przesiewowe w kierunku raka płuca można wykonać w wielu miejscach w Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów kwalifikacji oraz dane kontaktowe znajdą Państwo pod tym adresem.

Potrzebujesz pomocy? Skorzystaj z naszej INFOLINII – tel. 22 105 55 30 od poniedziałku do piątku w godz. 17:00-19:00

W naszej infolinii dla pacjentek i pacjentów onkologicznych oraz ich rodzin pracują osoby z odpowiednim przygotowanym psychologicznym i merytorycznym – pomogą Ci rozwiązać różne problemy. W środy możesz skorzystać z porad interwentki kryzysowej, w czwartki i w piątki – również dietetyczki. Od wtorku do czwartku (w godz. 17:00-20:00) dyżuruje także koordynator onkologiczny.

Przekaż nam 1.5% podatku

Jeśli masz ochotę nam pomóc, możesz przekazać nam 1,5% z podatku.
Przekaż 1.5% podatku

Infolinia 22 105 55 30

(pon. - pt, 17.00 - 19.00)