prof. dr hab. n. med.

Maciej Krzakowski

Konsultant Krajowy w dziedzinie Onkologii Klinicznej, Kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Prof. Maciej Krzakowski jest krajowym konsultantem w dziedzinie onkologii klinicznej od 1998 r. Ponadto pełni funkcje:
– członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (poprzednio – prezesa),
– członka Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
– członka Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej i Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej,
– przewodniczącego Krajowej Rady ds. Onkologii przy Ministrze Zdrowia (od 2015 roku do chwili obecnej),
– członka zespołu ds. opracowania założeń Krajowej Sieci Onkologicznej i Narodowej Strategii Onkologicznej

Poza tym w latach 2017-2020 był członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułów i Stopni Naukowych, a w latach 2015-2021 przewodniczącym Krajowej Rady ds. Onkologii.

Jest autorem lub współautorem około 480 publikacji naukowych oraz redaktorem lub współredaktorem 35 podręczników i monografii oraz redaktorem naczelnym czasopisma „Onkologia w Praktyce Klinicznej”.

Prof. Maciej Krzakowski znalazł się na Liście Stu 2020 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie, na której zajął 7. miejsce.

Infolinia 22 105 55 30

(pon. - pt, 17.00 - 19.00)