Znajdziesz tu ścieżkę pacjenta, która zawiera informacje na temat diagnostyki i leczenia.

Treści, które znajdują się na stronie zostały opracowane zgodnie z najnowszymi obowiązującymi standardami medycznymi. Pamiętaj, jednak że każdy przypadek jest inny, dlatego o wszystko dopytuj swojego lekarza. Trzymamy za Ciebie kciuki!

wprowadzenie

Ostatnia aktualizacja: 9 marca 2023

Jakie objawy może dać rak płuca testowy?

Rak płuca jest drugim co do częstości nowotworem u mężczyzn i trzecim pod względem częstości występowania u kobiet. Co roku w Polsce ponad 22 000 osób słyszy diagnozę: „to jest rak płuca”. Nowotwór sten tanowi obecnie największe wyzwanie w onkologii w Polsce i na świecie.
Ogromnie ważne jest wczesne wykrycie choroby, ponieważ daje ono dużo większe szanse skutecznego leczenia. Jest wiele rodzajów raka płuca i sposób leczenia zależy od właściwego rozpoznania.

Ścieżkę pacjenta przygotowała

Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu.

dr n. med Katarzyna Stencel Onkolog kliniczny
Autoryzowane przez Radę Naukową

Zareaguj, jeśli masz podobne objawy

Objawy raka płuca są niespecyficzne, stąd nowotwór zwykle rozpoznawany jest w stadium znacznego zaawansowania.
Najczęstsze objawy raka płuca obejmują:
• kaszel, lub zmiana jego charakteru (szczególnie u osób, u których od wielu lat wystepuje tzw. „kaszel palacza”
• chrypka
• problemy z oddechem (płytki oddech), duszność początkowo wysiłkowa, następnie spoczynkowa
• nieustępujący ból w klatce piersiowej
• powtarzające się infekcje górnych dróg oddechowych
• ciągłe uczucie zmęczenia
• wykrztuszanie plwociny z krwią
• niezamierzona utrata masy ciała
• czasami pierwszymi objawami raka płuca są objawy wynikające z obecności przerzutów odległych, w tym przerzutów do mózgu (bóle, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, napady padaczkowe, zmiana zachowania) czy kości (bóle kostne, patologiczna złamania kości)

Jeśli obserwujesz u siebie lub kogoś bliskiego któryś z tych objawów, lekarz może i powinien zlecić wykonanie badań diagnostycznych.

Objawy raka płuca są niespecyficzne i często mylone są z objawami infekcji dróg oddechowych, dlatego diagnostyka w kierunku i rozpoznanie choroby nowotworowej często są znacznie opóźnione. Zanim chory zostanie skierowany na badania obrazowe często otrzymuje antybiotyk, a w przypadku nawracających w krótkim czasie objawów przepisywany jest kolejny antybiotyk.
Nie oznacza to jednak, że każdorazowo w przypadku objawów infekcji dróg oddechowych (kaszlu czy duszności) należy od razu podejrzewać raka płuca.

Pamiętaj!

Pamiętaj jednak, żeby w przypadku nawracających w krótkim odstępie czasu objawów infekcji dróg oddechowych, uczucia zmęczenia czy utraty masy ciała, zwrócić się z prośbą do swojego lekarza rodzinnego o wykonanie zdjęcia rentgenowskiego klatki piersiowej. Jeśli mimo prawidłowego wyniku objawy utrzymują się lub nawracają, poproś o konsultację pulmonologiczną i skierowanie na badanie tomografii komputerowej klatki piersiowej.

Badania profilaktyczne w raku płuca

W badaniach przesiewowych w kierunku raka płuca wykorzystuje się niskodawkową tomografię komputerową (NDTK), która wymaga znacznie mniejszej dawki promieniowania rentgenowskiego niż klasyczna tomografia komputerowa. W badaniu NDTK nie jest także konieczne podanie dożylnego środka kontrastowego.

Jak wskazują wyniki badań klinicznych, zastosowanie NDTK wiąże się z redukcją ryzyka zgonu z powodu raka płuca o 24% w porównaniu do zaniechania jakichkolwiek badań przesiewowych.

Do badań przesiewowych kwalifikuje się osoby, u których nie występują objawy kliniczne raka płuca, a które mają zwiększone ryzyko jego rozwoju.

NDTK można wykonać u osób w wieku 55-74 lat, które paliły lub nadal palą nałogowo papierosy (minimum 20 paczkolat), a których ewentualny okres abstynencji wynosi nie więcej niż 15 lat. Dodatkowo do Programu Wczesnego Wykrywania Raka Płuca kwalifikują się osoby w wieku 50-54 lata (co najmniej 20 paczkolat), u których stwierdza się co najmniej jeden dodatkowy czynnik ryzyka raka płuca, taki jak:
– ekspozycja zawodowa na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadza, ekspozycja na radon,
– przebyty rak płuca (lung cancer survivor), w wywiadzie: zachorowanie na chłoniaka, raka regionu głowy i szyi lub inne raki zależne od palenia tytoniu np. raka pęcherza moczowego
– rak płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia
– historia chorób płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub włóknienie płuc (IPF)

U osób, u których nie zostaną wykryte żadne zmiany guzkowe kolejne badanie NDTK przeprowadzone zostanie za 12 miesięcy. U osób, u których w badaniu NDTK uwidocznione zostaną guzki, w zależności od ich budowy oraz wielkości kolejne badanie przeprowadzone będzie za 3 lub 6 miesięcy, albo chory skierowany zostanie do diagnostyki inwazyjnej.

Badanie przesiewowe w kierunku raka płuca można wykonać w wielu miejscach w Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów kwalifikacji oraz dane kontaktowe znajdą Państwo pod adresem:

https://pacjent.gov.pl/programy-profilaktyczne/profilaktyka-raka-pluca

Czym jest NDTK? Zwiń Rozwiń

NDTK można wykonać u osób w wieku 55-74 lat, które paliły lub nadal palą nałogowo papierosy (minimum 20 paczkolat), u których ewentualny okres abstynencji wynosi nie więcej niż 15 lat. Dodatkowo, do Programu Wczesnego Wykrywania Raka Płuca, kwalifikują się osoby w wieku 50-54 lata (min. 20 paczkolat), u których stwierdza się co najmniej jeden dodatkowy czynnik ryzyka raka płuc: 

  • ekspozycja zawodowa na: krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadzę, radon;
  • przebyty rak płuca (lung cancer survivor), w wywiadzie: zachorowanie na chłoniaka, raka regionu głowy i szyi lub innego raka zależnego od palenia tytoniu, np. raka pęcherza moczowego;
  • rak płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia;
  • historia chorób płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub włóknienie płuc (IPF).

U osób, u których nie zostaną wykryte żadne zmiany guzkowe kolejne badanie NDTK przeprowadzone zostanie za 12 miesięcy. U osób, u których w badaniu NDTK wykryte zostaną guzki kolejne badanie przeprowadzone będzie za 3 lub 6 miesięcy (w zależności od budowy oraz wielkości guzów) albo chory skierowany zostanie do diagnostyki inwazyjnej.

Badanie przesiewowe w kierunku raka płuca można wykonać w wielu miejscach w Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów kwalifikacji oraz dane kontaktowe znajdą Państwo pod tym adresem.