H2 to największy nagłówek

H3jest trochę mniejszy

Ten jest zupełnie mały

Pisze soebie bla bla bla o raku płuc

Pamiętaj!

Pamiętaj jednak, żeby w przypadku nawracających w krótkim odstępie czasu objawów infekcji dróg oddechowych, uczucia zmęczenia czy utraty masy ciała, zwrócić się z prośbą do swojego lekarza rodzinnego o wykonanie zdjęcia rentgenowskiego klatki piersiowej. Jeśli mimo prawidłowego wyniku objawy utrzymują się lub nawracają, poproś o konsultację pulmonologiczną i skierowanie na badanie tomografii komputerowej klatki piersiowej.

Znajdziesz tu ścieżkę pacjenta, która zawiera informacje na temat diagnostyki i leczenia.

Treści, które znajdują się na stronie zostały opracowane zgodnie z najnowszymi obowiązującymi standardami medycznymi. Pamiętaj, jednak że każdy przypadek jest inny, dlatego o wszystko dopytuj swojego lekarza. Trzymamy za Ciebie kciuki!

wprowadzenie

Ostatnia aktualizacja: 24 października 2023

Jakie objawy może dać rak płuca testowy?

Rak płuca jest drugim co do częstości nowotworem u mężczyzn i trzecim pod względem częstości występowania u kobiet. Co roku w Polsce ponad 22 000 osób słyszy diagnozę: „to jest rak płuca”. Nowotwór sten tanowi obecnie największe wyzwanie w onkologii w Polsce i na świecie.
Ogromnie ważne jest wczesne wykrycie choroby, ponieważ daje ono dużo większe szanse skutecznego leczenia. Jest wiele rodzajów raka płuca i sposób leczenia zależy od właściwego rozpoznania.

Chłoniaki z grupy DLBCL Zwiń Rozwiń

W pierwszej linii stosowany jest schemat R-CHOP – od 6 do 8 cykli leczenia co 21 dni. Zwykle leczenie jest podawane w trybie jednodniowym i nie wymaga hospitalizacji.

Chłoniak Burkitta Zwiń Rozwiń

Stosuje się leczenie wg schematu R-CODOX-M na zmianę z R-IVAC (po 2 cykle każdej chemioterapii, łącznie 4 cykle). Leczenie jest wyjątkowo intensywne, kluczowe jest podawanie leków w ustalonych punktach czasowych. Pacjenci wymagają długotrwałej hospitalizacji. Kolejne cykle chemioterapii są podawane bezpośrednio po regeneracji szpiku i poprawie parametrów. Jedynie w wyjątkowych przypadkach, przy bardzo dobrym stanie chorego, możliwe są krótkie pobyty w domu pomiędzy cyklami leczenia.

Chłoniaki z komórek T Zwiń Rozwiń

Stosuje się chemioterapię wg schematu CHOP (bez R – rytuksymab działa tylko w chorobach z limfocytów B)

Chłoniak z komórek płaszcza Zwiń Rozwiń

Stosuje się naprzemiennie chemioterapię wg schematu R-CHOP i R-DHAP, po 4 cykle każdej. R-CHOP w trybie jednodniowym; po podaniu R-DHAP zwykle konieczna jest 2-3 tygodniowa hospitalizacja. U pacjentów w dobrym stanie ogólnym, zwykle w ramach konsolidacji leczenia pierwszej linii, dla utrwalenia jego efektów, po drugim lub trzecim cyklu R-DHAP wykonuje się zbiórkę komórek macierzystych szpiku, które wykorzystuje się później w procedurze auto-przeszczepienia szpiku kostnego, poprzedzonego intensywną chemioterapią wg schematu BEAM (karmustyna, etopozyd, cytarabina, melfalan). Niezależnie czy pacjent miał wykonane auto- przeszczepienie szpiku, można zastosować leczenie podtrzymujące remisję, które polega na podawaniu rytuksymabu co 2-3 miesiące przez 2 lata.

Chłoniaki pierwotne centralnego układu nerwowego i wtórne zajęcia OUN Zwiń Rozwiń

Stosuje się poza chemioterapią ogólnoustrojową, dokanałowe podawanie cytostatyków (metotreksat, cytarabina, deksametazon) lub leczenie z wykorzystaniem wysokich dawek metrotreksatu i cytarabiny. Z reguły konieczna jest kilkutygodniowa hospitalizacja, zwykle wynikająca zarówno z chemioterapii jak i z objawów choroby.

Pierwotne chłoniaki śródpiersia Zwiń Rozwiń

Można zastosować zarówno R-CHOP, chociaż niektóre ośrodki i autorzy publikacji skłaniają się ku bardziej agresywnym schematom takim jak DA-EPOCH-R (6 cykli). W przypadku pierwszej opcji zwykle stosuje się radioterapię jako leczenie uzupełniające po 6 cyklach chemioimmunoterapii. R-CHOP jest leczeniem ambulatoryjnym. DA-EPOCH-R w warunkach polskich wymaga hospitalizacji z uwagi na długotrwały wlew cytostatyków.

Wyżej wymienione sposoby leczenia stosowane są w pierwszej linii leczenia, u pacjentów kwalifikujących się do leczenia antracyklinami (antybiotyki p-nowotworowe, mające działanie kardiotoksyczne).

Select the author…
Ścieżkę pacjenta przygotowała

Kierownik Oddziału Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu.

dr n. med Katarzyna Stencel Onkolog kliniczny
Autoryzowane przez Radę Naukową

Poradnik dla pacjentek z rakiem jajnika

Przygotowałyśmy dla Ciebie poradnik, w którym znajdziesz wszystkie niezbędne informacje na temat objawów, diagnostyki i leczenia raka jajnika. Możesz go pobrać i wydrukować!

1.31MB

Zareaguj, jeśli masz podobne objawy

Objawy raka płuca są niespecyficzne, stąd nowotwór zwykle rozpoznawany jest w stadium znacznego zaawansowania.
Najczęstsze objawy raka płuca obejmują:
• kaszel, lub zmiana jego charakteru (szczególnie u osób, u których od wielu lat wystepuje tzw. „kaszel palacza”
• chrypka
• problemy z oddechem (płytki oddech), duszność początkowo wysiłkowa, następnie spoczynkowa
• nieustępujący ból w klatce piersiowej
• powtarzające się infekcje górnych dróg oddechowych
• ciągłe uczucie zmęczenia
• wykrztuszanie plwociny z krwią
• niezamierzona utrata masy ciała
• czasami pierwszymi objawami raka płuca są objawy wynikające z obecności przerzutów odległych, w tym przerzutów do mózgu (bóle, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, napady padaczkowe, zmiana zachowania) czy kości (bóle kostne, patologiczna złamania kości)

Jeśli obserwujesz u siebie lub kogoś bliskiego któryś z tych objawów, lekarz może i powinien zlecić wykonanie badań diagnostycznych.

Objawy raka płuca są niespecyficzne i często mylone są z objawami infekcji dróg oddechowych, dlatego diagnostyka w kierunku i rozpoznanie choroby nowotworowej często są znacznie opóźnione. Zanim chory zostanie skierowany na badania obrazowe często otrzymuje antybiotyk, a w przypadku nawracających w krótkim czasie objawów przepisywany jest kolejny antybiotyk.
Nie oznacza to jednak, że każdorazowo w przypadku objawów infekcji dróg oddechowych (kaszlu czy duszności) należy od razu podejrzewać raka płuca.

to jednak, że każdorazowo w przypadku objawów infekcji dróg oddechowych (kaszlu czy duszności) należy od razu podejrzewać raka płuca

ia obrazowe często otrzymuje antybiotyk, a w przypadku nawracających w krótkim czasie objawów przepisywany jest kolejny antybiotyk.
Nie oznacza to jednak, że każdorazowo w przypadku objawów infekcji dróg oddec

Kontroluj się!

endometriu.

Pamiętaj!

Pamiętaj jednak, żeby w przypadku nawracających w krótkim odstępie czasu objawów infekcji dróg oddechowych, uczucia zmęczenia czy utraty masy ciała, zwrócić się z prośbą do swojego lekarza rodzinnego o wykonanie zdjęcia rentgenowskiego klatki piersiowej. Jeśli mimo prawidłowego wyniku objawy utrzymują się lub nawracają, poproś o konsultację pulmonologiczną i skierowanie na badanie tomografii komputerowej klatki piersiowej.

Do nowotworów mieloproliferacyjnych zaliczamy:

Przewlekłą białaczkę szpikową

(ang. chronic myeloid leukemia – CML). Jest to choroba nowotworowa szpiku, w której dochodzi do nadmiernego rozrostu granulocytów – jednego z podtypu krwinek białych. Jej powodem jest pojawienie się zmiany genetycznej określanej jako chromosom Philadelphia lub gen BCR/ABL. Niestety, nie wiemy co powoduje jej powstanie. Przypuszcza się, że do uszkodzenia materiału genetycznego dochodzi przypadkowo, przy kolejnych podziałach komórek. Choroba nie jest w żaden sposób dziedziczona.

Przez pierwszych kilka lat choroba przebiega powoli. Stopniowo narasta ilość białych krwinek, które są prawidłowe. Jeśli jednak w tej fazie nie zostanie podjęte leczenie, choroba może spowodować poważne powikłania.

Czerwienicę prawdziwą

(ang. polycythaemia vera – PV). W przypadku czerwienicy prawdziwej dochodzi do wzrostu liczby czerwonych krwinek, czyli erytrocytów. Podwyższeniu jednak często ulega też liczba płytek krwi oraz granulocytów. Przyczyna choroby nie jest w pełni znana. Uznaje się, że czynnikiem zwiększającym ryzyko zachorowania jest promieniowanie jonizujące i predyspozycje genetyczne np. gdy wśród członków rodziny ktoś chorował na czerwienicę, ryzyko zachorowania potomków jest wyższe. Choroba w pierwszej fazie rozwija się bezobjawowo. Pierwszymi objawami są: epizody zakrzepicy tętniczej lub żylnej, bóle głowy, zmęczenie, świąd skóry po kąpieli, wzmożona potliwość, zaczerwienienia rąk i stóp.

Nadpłytkowość samoistną

(ang. essential trombocythaemia – ET). Choroba cechuje się znacznie zwiększoną liczbą płytek krwi (większą niż 450 G/l), powstałą wskutek niekontrolowanego namnażaniem się megakariocytów, czyli dużych komórek szpiku kostnego, w wyniku fragmentacji których powstają trombocyty.

Przyczyna choroby nie jest znana. Uważa się, że może być ona związana na przykład z nadmierną wrażliwością na cytokiny wpływające na wzrost liczby płytek lub zbyt małą wrażliwością na substancje odpowiedzialne za hamowanie produkcji płytek. Choroba dotyczy głównie osób między 50. a 60. rokiem życia, a także w okolicach 30. roku życia. Jej objawy to oprócz osłabienia i bólów głowy, mrowienie kończyn, epizody zakrzepowe, drgawki, zaburzenia widzenia, bóle zamostkowe, bolesny rumień kończyn. Przebieg choroby jest wieloletni.

Pierwotną mielofibrozę

ang. pimary myelofibrosis –PM). Mielofibroza jest rzadko występującą chorobą nowotworową szpiku kostnego.
Może się rozwijać jako pierwotna choroba lub wtórnie u kilku procent chorych na czerwienicę prawdziwą i nadpłytkowość samoistną. Charakteryzuje się namnażaniem nieprawidłowych prekursorów płytek krwi wydzielających czynniki wzrostu, co pobudza aktywność komórek tkanki łącznej (fibroblastów) w szpiku kostnym. Proces ten prowadzi do włóknienia kolagenowego oraz retikulinowego szpiku (nadmiernego odkładania włókien kolagenowych i retikulinowych).
W miarę postępu włóknienia ubywa prawidłowych elementów niezbędnych do produkcji komórek krwi. W zaawansowanych stadiach wytwarzanie komórek krwi zostaje wyparte poza szpik np. do śledziony i wątroby.

Przewlekłą białaczkę neutrofilową

(ang. chronic neutrophilic leukaemia). Charakteryzuje się klonalnym namnażaniem się dojrzałych neutrofilów.
W około 1/5 przypadków występuje współistnienie szpiczaka mnogiego.
Zazwyczaj chorymi są osoby po 60 roku życia, jednak zdarzają się również zachorowania u młodszych.

Przewlekłą białaczkę eozynofilową

(ang. chronic eosinophilic leukemia)
Eozynofile są granulocytami kwasochłonnymi krwi, które odgrywają ważną rolę w reakcjach odpornościowych organizmu. Powstają na skutek oddziaływania na układ krwiotwórczy czynnika, który pobudza wytwarzanie kolonii granulocytów i makrofagów.

Białaczka eozynofilowa (CEL) jest wyodrębniana z zespołu hipereozynofilowego (HES). To choroba nowotworowa, która pojawia się w wyniku mutacji komórek krwiotwórczych i klonalnego namnażania się komórek kwasochłonnych. Jednocześnie, podobnie jak przy przewlekłej białaczce szpikowej (CML), pojawiają się młode postacie komórkowe – blasty > 2% w krwiobiegu i/lub >5% w szpiku.
W celu rozpoznania CEL konieczne jest wykluczenie innych chorób mieloproliferacyjnych (m.in. CML, PV, PMF, ET). W morfologii krwi mogą występować niedokrwistość i małopłytkowość.

Młodzieńczą białaczkę mielomonocytową

(ang. juvenile myelomonocytic leukemia)
Młodzieńcza białaczka mielomonocytowa (JMML) to rzadki rodzaj białaczki, który występuje u niemowląt i małych dzieci, z reguły u tych poniżej 2. roku życia, częściej u chłopców. Charakteryzuje się zwiększona liczbą monocytów w rozmazie krwi.

Nowotwory mieloproliferacyjne nieokreślone

PROSIMY O WYJASNIENIE – NIE MOGĘ ZNALEŹĆ INFORMACJI.

Badania profilaktyczne w raku płuca

W badaniach przesiewowych w kierunku raka płuca wykorzystuje się niskodawkową tomografię komputerową (NDTK), która wymaga znacznie mniejszej dawki promieniowania rentgenowskiego niż klasyczna tomografia komputerowa. W badaniu NDTK nie jest także konieczne podanie dożylnego środka kontrastowego.

Jak wskazują wyniki badań klinicznych, zastosowanie NDTK wiąże się z redukcją ryzyka zgonu z powodu raka płuca o 24% w porównaniu do zaniechania jakichkolwiek badań przesiewowych.

Do badań przesiewowych kwalifikuje się osoby, u których nie występują objawy kliniczne raka płuca, a które mają zwiększone ryzyko jego rozwoju.

NDTK można wykonać u osób w wieku 55-74 lat, które paliły lub nadal palą nałogowo papierosy (minimum 20 paczkolat), a których ewentualny okres abstynencji wynosi nie więcej niż 15 lat. Dodatkowo do Programu Wczesnego Wykrywania Raka Płuca kwalifikują się osoby w wieku 50-54 lata (co najmniej 20 paczkolat), u których stwierdza się co najmniej jeden dodatkowy czynnik ryzyka raka płuca, taki jak:
– ekspozycja zawodowa na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadza, ekspozycja na radon,
– przebyty rak płuca (lung cancer survivor), w wywiadzie: zachorowanie na chłoniaka, raka regionu głowy i szyi lub inne raki zależne od palenia tytoniu np. raka pęcherza moczowego
– rak płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia
– historia chorób płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub włóknienie płuc (IPF)

U osób, u których nie zostaną wykryte żadne zmiany guzkowe kolejne badanie NDTK przeprowadzone zostanie za 12 miesięcy. U osób, u których w badaniu NDTK uwidocznione zostaną guzki, w zależności od ich budowy oraz wielkości kolejne badanie przeprowadzone będzie za 3 lub 6 miesięcy, albo chory skierowany zostanie do diagnostyki inwazyjnej.

Badanie przesiewowe w kierunku raka płuca można wykonać w wielu miejscach w Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów kwalifikacji oraz dane kontaktowe znajdą Państwo pod adresem:

https://pacjent.gov.pl/programy-profilaktyczne/profilaktyka-raka-pluca

Poradnik o raku płuca

W naszym poradniku znajdziesz wszystkie niezbedne informacje o diagnostyce, leczeniu raka płuca i rehabilitacji po zakończeniu terapii. Możesz go pobrać i wydrukować.

2.86MB

Czym jest NDTK? Zwiń Rozwiń

NDTK można wykonać u osób w wieku 55-74 lat, które paliły lub nadal palą nałogowo papierosy (minimum 20 paczkolat), u których ewentualny okres abstynencji wynosi nie więcej niż 15 lat. Dodatkowo, do Programu Wczesnego Wykrywania Raka Płuca, kwalifikują się osoby w wieku 50-54 lata (min. 20 paczkolat), u których stwierdza się co najmniej jeden dodatkowy czynnik ryzyka raka płuc: 

  • ekspozycja zawodowa na: krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadzę, radon;
  • przebyty rak płuca (lung cancer survivor), w wywiadzie: zachorowanie na chłoniaka, raka regionu głowy i szyi lub innego raka zależnego od palenia tytoniu, np. raka pęcherza moczowego;
  • rak płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia;
  • historia chorób płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) lub włóknienie płuc (IPF).

U osób, u których nie zostaną wykryte żadne zmiany guzkowe kolejne badanie NDTK przeprowadzone zostanie za 12 miesięcy. U osób, u których w badaniu NDTK wykryte zostaną guzki kolejne badanie przeprowadzone będzie za 3 lub 6 miesięcy (w zależności od budowy oraz wielkości guzów) albo chory skierowany zostanie do diagnostyki inwazyjnej.

Title…

Badanie przesiewowe w kierunku raka płuca można wykonać w wielu miejscach w Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów kwalifikacji oraz dane kontaktowe znajdą Państwo pod tym adresem.

Poradnik dla pacjentek z rakiem jajnika

Przygotowaliśmy dla Ciebie poradnik, który zawiera najważniejsze informacje o objawach, przebiegu i leczeniu raka jajnika. Możesz go pobrać i wydrukować.

1.31MB

Przekaż nam 1.5% podatku

Jeśli masz ochotę nam pomóc, możesz przekazać nam 1,5% z podatku.
Przekaż 1.5% podatku

Infolinia 22 105 55 30

(pon. - pt, 17.00 - 19.00)