Polityka prywatności w serwisie internetowym Centrum Kryzysowe 

1. Administrator danych osobowych

1.1. Gromadzenie danych
W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:

 • publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
 • nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
 • nazwy Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
 • czasu nadejścia zapytania;
 • pierwszego wiersza żądania http;
 • kodu odpowiedzi http;
 • liczby wysłanych przez serwer danych;
 • adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;
 • informacji o przeglądarce Użytkownika;
 • informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
 • Powyżej wskazane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Serwisu.


Serwisy nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Gromadzone w ten sposób informacje wykorzystywane są m.in. do:

 • zarządzania Serwisem;
 • stwierdzenia ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa;
 • badania zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics oraz GetResponse, jedynie w przypadku gdy dodatkowo prowadzone są kampanie mailingowe;


Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności Serwisu może jednak zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych:

 • imię i nazwisko;
 • adres poczty elektronicznej (adres e-mail);
 • numer telefonu;
 • adres i nazwa firmy;
 • treść wiadomości kontaktowej.
 • Podanie danych wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie z Serwisu w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają (np. obsłużenie zamówienia publikacji)

1.2. Stowarzyszenie może pozyskiwać dane osobowe poprzez:

 • kontakt Użytkowników ze Stowarzyszeniem za pośrednictwem dostępnych w Serwisie internetowym formularzy kontaktowych i przekazanie danych osobowych ich dotyczących wraz z treścią wiadomości,
 • zamieszczenie przez Użytkowników komentarzy lub opinii w Serwisie internetowym,
 • zapisanie się przez Użytkowników do listy mailingowej Stowarzyszenia w celu otrzymywania informacji propagujących wiedzę na temat chorób onkologicznych, realizacji przez Stowarzyszenia celów statutowych, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych (kampaniach, akcjach, konferencjach naukowych lub prasowych), a także możliwościach wspierania działalności Fundacji,
 • dokonanie przez Użytkowników wpłaty darowizny za pośrednictwem serwisu internetowego FaniMani.pl
 • dokonanie przez darczyńców wpłaty 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia, będącego Organizacją Pożytku Publicznego, a także dokonanie darowizny bezpośrednio na konto bankowe Stowarzyszenia,
 • bezpośredni kontakt ze Stowarzyszeniem przez osoby, których dane dotyczą poprzez połączenia telekomunikacyjne, drogą elektroniczną, a także listownie.

1.3. Gromadząc dane osobowe Administrator rejestruje informacje dotyczące źródła ich pozyskania. Pozyskiwanie danych osobowych Użytkowników odbywa się w sposób bezpośredni od osób, których dane dotyczą, a także od osób trzecich.

1.4. Administrator dokłada szczególnej staranności, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla którego zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do przesłanek oraz kategorii przetwarzanych danych dozwolonych prawem, w szczególności zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych określonych w art. 5 RODO.


2. Przetwarzanie danych osobowych

2.1. Zebrane za pośrednictwem Serwisu dane dotyczące Użytkownika mogą być wykorzystane w celu ustalania dostosowania zawartości Serwisu do potrzeb Użytkownika oraz w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego zapytanie przez Użytkownika.

2.2. Gromadzone dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym czy do państw trzecich. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym.

2.3. Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularzy, na które Użytkownik wyraził zgodę przetwarzane są w celu i okresie niezbędnym do prawidłowego obsłużenia zadania. Szczegóły określają odpowiednie klauzule znajdujące się pod konkretnymi formularzami.


3. Prawa Użytkownika

3.1. Użytkownik w zakresie procesu przetwarzania jego danych posiada uprawnienia:

 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Przekaż nam 1.5% podatku

Jeśli masz ochotę nam pomóc, możesz przekazać nam 1,5% z podatku.
Przekaż 1.5% podatku

Infolinia 22 105 55 30

(pon. - pt, 17.00 - 19.00)