wprowadzenie

Ostatnia aktualizacja: 27 marca 2024

Jak wygląda wznowa raka tarczycy?

Najważniejszym celem leczenia hematologicznego w chorobach o powolnym (indolentnym) przebiegu, jest doprowadzenie do ustąpienia objawów ogólnych, poprawienie jakości życia i wydłużenie przeżycia. Niestety musimy pamiętać, że są to choroby, których nie da się całkowicie wyleczyć. Nawroty będą się zdarzać, dlatego ważna jest obserwacja chorego po zakończonym leczeniu hematologicznym czy onkologicznym.

Pamiętaj!

Okresowe wizyty w poradni hematologicznej lub onkologicznej powinny się odbywać najczęściej co 3 miesiące. W trakcie takiej wizyty, lekarz ponownie zapyta o występowanie niepokojących objawów, przeprowadzi badanie fizykalne w poszukiwaniu powiększonych węzłów chłonnych i śledziony. Przy nawrocie choroby postępujemy podobnie jak przy jej podejrzeniu. Wykonujemy badania potwierdzające wznowę choroby, w tym badania laboratoryjne, obrazowe oraz badanie szpiku i/lub węzłów chłonnych.

ŚCIEŻKĘ PACJENTA PRZYGOTOWAŁA

Pracownik Oddziału i Poradni Hematologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu.

lek. med. Weronika Piszczek Specjalista chorób wewnętrznych, hematologii i immunologii klinicznej
Autoryzowane przez Radę Naukową

Leczenie nawrotu chłoniaków indolentnych

Przy nawrocie choroby z reguły rozważa się zmianę mechanizmu działania leków, czyli wybiera się lek z innej grupy. Wybór terapii zależy od odpowiedzi na pierwszą linię leczenia i czas trwania tej odpowiedzi. Obecnie zaleca się wybór terapii spersonalizowanej, czyli dostosowanej do stanu ogólnego pacjentów, chorób współistniejących, czy stosowanych wcześniej schematów chemioterapii. W trakcie wyboru kolejnej linii leczenia ważne jest omówienie z lekarzem prowadzącym możliwych, dostępnych form leczenia (np. leków w formie doustnej, podskórnej czy podawanych systemowo) i czasu podawania leczenia (leczenie ograniczone w czasie lub leczenie podtrzymujące).

W czasie wznowy w nowotworach hematologicznych należy zawsze rozważyć udział w badaniu klinicznym! Pamiętaj, by zawsze rozmawiać ze swoim lekarzem prowadzącym na temat korzyści i ryzyka wyboru badania klinicznego. Więcej informacji o badaniach klinicznych znajdziesz tutaj.

Potrzebujesz pomocy? Skorzystaj z naszej INFOLINII – tel. 22 105 55 30 od poniedziałku do piątku w godz. 17:00-19:00

W naszej infolinii dla pacjentek i pacjentów onkologicznych oraz ich rodzin pracują osoby z odpowiednim przygotowanym psychologicznym i merytorycznym – pomogą Ci rozwiązać różne problemy. W środy możesz skorzystać z porad interwentki kryzysowej, w czwartki i w piątki – również dietetyczki. Od wtorku do czwartku (w godz. 17:00-20:00) dyżuruje także koordynator onkologiczny.

Leczenie przeszczepowe

W przypadku chłoniaków indolentnych leczenie przeszczepowe dotyczy bardzo wąskich grup pacjentów.

– autologiczne przeszczepienia komórek krwiotwórczych autoSCT (przeszczepienia własnych komórek macierzystych krwiotworzenia), rozważa się głównie u osób młodszych, w drugiej remisji oraz w kolejnych remisjach.

– allogeniczne przeszczepienie bierze się pod uwagę w przypadku chorych z niskim ryzykiem przeszczepowym (ocena wskaźnika HCT-CI – jest to indeks chorób współistniejących) i dużym ryzykiem choroby lub niepowodzeniami terapeutycznymi. Jest to obecnie jedyna możliwość całkowitego wyleczenia choroby, ale obarczona bardzo dużą śmiertelnością w stosunku do rutynowo stosowanych metod leczenia.

Warto zaznaczyć, że kwalifikacja i dalsze przeprowadzenie procedur przeszczepowych odbywa się w Ośrodkach Przeszczepowych.

Pamiętaj!

Rozmawiaj z lekarzem prowadzącym i opieraj się na informacjach od niego uzyskanych. KAŻDY PRZYPADEK JEST INDYWIDUALNY I WYMAGA INNEGO LECZENIA. Nie porównuj się z innymi i nie szukaj informacji na forach internetowych. W przypadku wyczerpania możliwości terapeutycznych dopytaj swojego lekarza o możliwość leczenia w ramach badania klinicznego.

Przekaż nam 1.5% podatku

Jeśli masz ochotę nam pomóc, możesz przekazać nam 1,5% z podatku.
Przekaż 1.5% podatku

Infolinia 22 105 55 30

(pon. - pt, 17.00 - 19.00)