Leki z grupy inhibitorów PARP

Leczenie inhibitorami PARP należy rozpocząć do 12 tygodni od zakończenia chemioterapii.

Kryteria kwalifikacji do leczenia podtrzymującego u pacjentek z pierwotnie rozpoznanym rakiem jajnika, jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej u pacjentek z obecnością mutacji patogennej lub prawdopodobnie patogennej, somatycznej lub germinalnej, w genach BRCA1/2  (olaparibem lub niraparybem) lub niezależnie od obecności  mutacji w genach BRCA1/2, u pacjentek z potwierdzonym niedoborem homologicznej rekombinacji (HRD) lub z brakiem potwierdzenia niedoboru homologicznej rekombinacji (HRD) (niraparybem):

 1. Rozpoznanie histopatologiczne wskazujące na raka jajnika w stopniu III/IV wg FIGO o stopniu zróżnicowania histopatologicznego G2/G3,  raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej.
 2. Stopień zaawansowania III wg FIGO, u pacjentek z mutacją patogenną lub prawdopodobnie patogenną w genach BRCA1/2 bez względu na chorobę resztkową i/lub zabieg cytoredukcji (w przypadku olaparybu albo niraparybu). 
 3. Stopień zaawansowania III wg FIGO, u pacjentek  po pierwotnym zabiegu cytoredukcyjnym (w przypadku niraparybu).
 4. Stopień zaawansowania  III/IV wg FIGO, u pacjentek z mutacją patogenną lub prawdopodobnie patogenną w genach BRCA 1/2 (w przypadku olaparybu albo niraparybu) albo bez mutacji (w przypadku niraparybu)po chemioterapii neoadjuwantowej. 

W przypadku skojarzenia leczenia olaparybem z bewacizumabem:

 1. Rozpoznanie histopatologiczne wskazujące na raka jajnika w stopniu III/IV wg FIGO o stopniu zróżnicowania histopatologicznego G2/G3,  raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej bez względu na chorobę resztkową i/lub zabieg cytoredukcji.
 2. patogenna lub prawdopodobnie patogenna mutacja w genach BRCA1/2 (dziedziczna lub somatyczna) w przypadku leczenia olaparybem w monoterapii albo w skojarzeniu z bewacyzumabem lub zidentyfikowane zaburzenia rekombinacji homologicznej (z ang. homologous recombination deficiency, HRD) w przypadku leczenia olaparybem w skojarzeniu z bewacyzumabem;
 3. Całkowita lub częściowa wg kryteriów radiologicznych – RECIST 1.1 odpowiedź na chemioterapię I linii, u pacjentek leczonych wg schematu opartego na pochodnych platyny (Karboplatyna, Cisplatyna).
 4. Dobry stan ogólny.
 5. Wiek powyżej 18 roku życia.
 6. Brak przeciwskazań do stosowania leku
 7. Wykluczenie ciąży. 
 8. Odpowiedni poziom wartości laboratoryjnych.

Badania, jakie zostaną zlecone przed wdrożeniem olaparibu/niraparybu:

 1. morfologia krwi z rozmazem
 2. oznaczenie w surowicy stężenia: mocznika, kreatyniny, bilirubiny;
 3. oznaczenie aktywności transaminaz (AspAT, AlAT)
 4. próba ciążowa (u kobiet w okresie prokreacji).

Do najczęstszych działań niepożądanych w trakcie stosowania olaparibu/niraparibu należą: nudności, zmęczenie, wymioty, biegunki, ból brzucha.

Przekaż nam 1.5% podatku

Jeśli masz ochotę nam pomóc, możesz przekazać nam 1,5% z podatku.
Przekaż 1.5% podatku

Infolinia 22 105 55 30

(pon. - pt, 17.00 - 19.00)