wprowadzenie

Ostatnia aktualizacja: 25 marca 2024

Jak wygląda diagnoza raka głowy i szyi?

Już wiesz, że rozpoznanie wstępne Twojej zmiany skórnej lekarz ustali na podstawie badania podmiotowego i badania dermatoskopem. Jeśli lekarz uzna, że Twoja zmiana budzi niepokój skieruje Cię na dalszą diagnostykę. Podstawą diagnozy raka skóry jest badanie histopatologiczne biopsji wycinającej lub bioptatu zmiany skórnej. Raport tego badania, oprócz ustalenia typu histologicznego nowotworu, określa także podtyp raka, szczególnie jeśli jest to podtyp z grupy wyższego ryzyka.

Jeśli zdiagnozowano u Ciebie raka inwazyjnego (naciekającego), w raporcie będzie podany największy wymiar oraz głębokość naciekania (w milimetrach). Niezbędne jest także określenie statusu marginesów chirurgicznych wycięcia zmiany, a także ocena naciekania naczyń i przestrzeni okołonerwowych.

Po otrzymaniu diagnozy może się zdarzyć, że lekarz radykalnie (czyli z odpowiednim marginesem tkanek zdrowych) wytnie zmianę skóry i na tym zakończy się Twoje leczenie. Jeśli jednak pojawią się wątpliwości kliniczne, konieczne mogą okazać się oprócz biopsji badania obrazowe. Decyzja co do sposobu leczenia i dalszego postępowania, jest podejmowana po otrzymaniu wyników badania histopatologicznego. 

Ścieżkę pacjenta przygotowała

Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie.

Pamiętaj!

Typ histopatologiczny nowotworu, stopień zaawansowania oraz ocena Twojego ogólnego stanu zdrowia będą miały decydujące znaczenie przy podejmowaniu decyzji odnośnie leczenia.

Poniżej znajdziesz badania, które może zlecić lekarz pod kątem diagnozy zmiany inwazyjnej.

Pamiętaj, że badania dobierane są do indywidualnych potrzeb i sytuacji pacjenta. Nie wszystkie z nich muszą zostać wykonane w każdym przypadku.

Podejrzenie zmiany inwazyjnej (objawiające się głębokim naciekiem, zajęciem tkanek i struktur położonych poniżej/w sąsiedztwie guza, tj. mięśni, kości, nerwów, węzłów chłonnych, gałki ocznej) jest wskazaniem do rozszerzenia diagnostyki o badania obrazowe (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny). Badania te wykonywane są dużo częściej w przypadku rozpoznania raka kolczystokomórkowego (płaskonabłonkowego) niż w przypadku raka podstawnokomórkowego, który bardzo rzadko w porównaniu do raka płaskonabłonkowego rozprzestrzenia się na inne części ciała. W przypadku raka podstawnokomórkowego dodatkowa diagnostyka obrazowa zwykle nie jest konieczna. 

Badania te może zlecić lekarz z poradni specjalistycznej oraz lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. W przypadku badań obrazowych, lekarz powinien dopisać adnotację, czy wskazane jest zastosowanie kontrastu.

Tomografia komputerowa (CT lub KT) Zwiń Rozwiń

Wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie i technologię komputerową do robienia zdjęć wnętrza ciała. Wymaga wykonania wielu zdjęć rentgenowskich tej samej części ciała pod różnymi kątami. Wszystkie obrazy są łączone w jeden duży obraz.

Skan rezonansu magnetycznego (MRI lub MR) Zwiń Rozwiń

Wykorzystuje fale radiowe i silne magnesy do robienia zdjęć wnętrza ciała. Nie używa promieni rentgenowskich.

Biopsja Zwiń Rozwiń

W przypadku stwierdzenia w badaniu przedmiotowym lub w badaniu obrazowym powiększonych regionalnych węzłów chłonnych, należy wykonać biopsję cienkoigłową lub pobrać cały węzeł do badania histopatologicznego.

Badania krwi Zwiń Rozwiń

Sprawdzają oznaki choroby i monitorują pracę narządów. Nie są jednak wykorzystywane do diagnozowania raka skóry i nie ma też specyficznego markera z krwi wykorzystywanego w diagnostyce tych chorób.

Potrzebujesz pomocy? Skorzystaj z naszej INFOLINII – tel. 22 105 55 30 od poniedziałku do piątku w godz. 17:00-19:00

W naszej infolinii dla pacjentek i pacjentów onkologicznych oraz ich rodzin pracują osoby z odpowiednim przygotowanym psychologicznym i merytorycznym – pomogą Ci rozwiązać różne problemy. W środy możesz skorzystać z porad interwentki kryzysowej, w czwartki i w piątki – również dietetyczki. Od wtorku do czwartku (w godz. 17:00-20:00) dyżuruje także koordynator onkologiczny.

Jak się przygotować do wizyty u lekarza? Zwiń Rozwiń

Aby Twoja wizyta u lekarza przebiegła sprawnie, ważne abyś był/a odpowiednio przygotowany/a. Ułóż, najlepiej w porządku chronologicznym, całą dostępną dokumentację. Nawet, gdy może Ci się wydawać, że niektóre badania nie są potrzebne, weź je ze sobą; lekarz zadecyduje, czy weźmie pod uwagę informacje w nich zawarte. Do dokumentacji należą, m.in. wypisy ze szpitala, badania laboratoryjne i obrazowe, konsultacje innych lekarzy specjalistów oraz Twoja grupa krwi.

Możesz założyć sobie specjalny segregator, w którym będziesz zbierać wyniki i informacje. Dokumentację najlepiej umieszczać w koszulkach w segregatorze, a każdą koszulkę osobno oznaczyć.

Ważne jest, aby przemyśleć dotychczasowy przebieg choroby, tj., kiedy zaczęły się objawy; co spowodowało, że zgłosiłaś się do specjalisty; choroby onkologiczne występujące w rodzinie. Zbierz także informacje na temat: Twoich innych chorób; leków, które przyjmujesz (w dawkach); przebytych zabiegów operacyjnych oraz informacje o szczepieniach ochronnych. Na pierwszą wizytę zabierz też ze sobą WSZYSTKIE badania laboratoryjne jakie znajdziesz w domu oraz w swojej dokumentacji medycznej u lekarz rodzinnego.

Pacjent/tka, która współpracuje z lekarzem, mówi o swoich problemach, zapisuje sobie wcześniej pytania, które ją nurtują – to pacjentka dobrze przygotowana. Wtedy, w trakcie  wizyty, jesteśmy w stanie maksymalnie spożytkować czas, który mamy.

Pamiętaj, że możesz pójść na wizytę w towarzystwie bliskiej osoby, która może zapamiętać przekazane przez lekarza informacje i wesprzeć Cię.

Przed rozpoczęciem leczenia możesz zabezpieczyć płodność!

Po otrzymaniu diagnozy, ale przed rozpoczęciem leczenia, warto porozmawiać z lekarzem o możliwościach zabezpieczenia płodności. Leczenie onkologiczne i sama choroba mają negatywny wpływ na układ rozrodczy, ale nie muszą przekreślać Twoich szans na rodzicielstwo. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie: MamRakaChceDziecko.pl.

Scenariusz
rozmowy z lekarzem

Pobierz scenariusz rozmowy

Pobierz pełną listę badań!

Pobierz listę badań

Przekaż nam 1.5% podatku

Jeśli masz ochotę nam pomóc, możesz przekazać nam 1,5% z podatku.
Przekaż 1.5% podatku

Infolinia 22 105 55 30

(pon. - pt, 17.00 - 19.00)