wprowadzenie

Ostatnia aktualizacja: 23 marca 2023

Czym jest wznowa przewlekłej białaczki limfocytowej?

Choć celem leczenia PBL jest ustąpienie objawów, poprawa jakości życia i wydłużenie przeżycia pacjenta, trzeba zdać sobie sprawę, że nie jest to choroba, którą da się całkowicie wyleczyć. Jej nawroty niestety będą się zdarzać, ale nie wpadajmy w panikę – one również podlegają leczeniu. Przy wznowie PBL postępujemy podobnie jak przy rozpoczęciu terapii. Jeśli poprzednio zastosowana

Ścieżkę pacjenta przygotował

Koordynator oddziału hematologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu.

Autoryzowane przez Radę Naukową