Masz pytania?

Pragniemy jak najprościej przekazać Ci wszystkie ważne informacje, by ułatwić proces leczenia i oswoić się ze świadomością pojawienia choroby.

Leczenie raka jajnika

 • Czy raka jajnika można wyleczyć?

  Rak jajnika może zostać wyleczony, ale to zależy od jego wczesnego wykrycia oraz charakteru. Wczesny rak jajnika, czyli wykryty w I i II stadium choroby (rak ograniczony tylko do miednicy mniejszej) ma dużo większe szanse na wyleczenie. Bardzo ważne jest, aby leczenie raka jajnika było prowadzone w specjalistycznym ośrodku onkologicznym, ponieważ udowodniono, że znacząco zwiększa to szanse na wyleczenie.

  Ocenę skuteczności leczenia określa się na podstawie przeżyć 5-letnich. Po zakończeniu leczenia nie można mówić o 100% wyleczeniu. Pacjentka wymaga ścisłej kontroli, w tym zebrania dokładnego wywiadu lekarskiego, badania ginekologicznego a także zastosowania badań obrazowych i określenia poziomu markerów nowotworowych.

  W momencie wznowy (pojawienia się nawrotu) traktujemy raka jajnika jako chorobę nieuleczalną. Postęp medycyny sprawił, iż dzięki zastosowaniu nowych technologii diagnostycznych oraz leków, możliwe jest zahamowanie wzrostu nowotworu i wydłużenie czasu przeżycia wolnego od progresji choroby. Rak jajnika możemy traktować wtedy jako chorobę przewlekłą z okresami zaostrzeń i remisji.

   

   

 • Czy można leczyć raka jajnika w ciąży?

  1-3% guzów przydatków w ciąży okazuje się zmianami złośliwymi, jednak w 80% są one nowotworami we wczesnych stadiach zaawansowania. Większość guzów jajnika jest rozpoznawanych w trakcie badania ultrasonograficznego w I trymestrze ciąży. Zabieg operacyjny wykonuje się w II trymestrze ciąży, w przypadku guzów podejrzanych onkologicznie. W zależności od rozpoznania histopatologicznego oraz zaawansowania ciąży, podejmuje się decyzję co do zakresu zabiegu operacyjnego i zastosowania chemioterapii.

 • Czy można zachować płodność po zachorowaniu na raka jajnika?

  Do zachowania płodności, w trakcie zdiagnozowania raka jajnika, optymalnie kwalifikują się pacjentki poniżej 40 r.ż., w stopniu zaawansowania I A i I C1 G1/G2 (guz ograniczony do jednego jajnika, bez zmian na powierzchni torebki guza, bez komórek rakowych w płynie w jamie otrzewnowej oraz guz ograniczony do jednego jajnika z śródoperacyjnym uszkodzeniem ciągłości torebki guza) z typem histologicznym innym niż jasnokomórkowy.

  Dyskusyjne jest postępowanie oszczędzające w przypadku guzów I A G3, I C2 G1 (guz ograniczony do jednego jajnika, bez zmian na powierzchni torebki guza, bez komórek rakowych w płynie w jamie otrzewnowej oraz guz ograniczony do jednego jajnika z naruszoną ciągłością torebki przed operacją lub obecnością guza na powierzchni jajnika) oraz o jasnokomórkowym typie histologicznym. Również zastosowanie chemioterapii jako leczenia uzupełniającego jest uzależnione od typu histologicznego nowotworu, stopnia zaawansowania według FIGO oraz stopnia zróżnicowania histopatologicznego (Grading).

  Chemioterapii pooperacyjnej nie wymagają pacjentki w stopniu zaawansowania IA G1/G2. Ze względu na występowanie guzów przydatków u dzieci i młodych dorosłych, należy rozważyć dostępne metody zachowania płodności takie jak mrożenie niezapłodnionych oocytów (oocyt, komórka dająca początek komórce jajowej), hamowanie funkcji jajników, mrożenie i transplantacja tkanki jajnikowej, transpozycja (przemieszczenie) jajników, mrożenie zarodków. Decyzja odnośnie dalszego postępowania zależy od wieku pacjentki, rozpoznania histopatologicznego guza, zakresu zabiegu operacyjnego oraz woli pacjentki i partnera.

 • Co oznacza karta DILO?

  Karta Dilo, karta diagnostyki i leczenia onkologicznego, to jedno z rozwiązań tak zwanej szybkiej ścieżki onkologicznej. Pełni rolę skierowania. Wprowadzono ją wraz z pakietem onkologicznym, to jest przepisami, których celem jest poprawa diagnostyki i usprawnienie leczenia raka w Polsce.

  Bez karty czas oczekiwania na leczenie jest średnio dwa tygodnie dłuższy. Z szybkiej terapii onkologicznej mogą korzystać pacjenci, u których lekarze podejrzewają lub stwierdzą nowotwór złośliwy oraz ci, którzy są już w trakcie leczenia onkologicznego. Karta Dilo działa jak priorytetowe skierowanie. Posiadająca ją osoba ma prawo do szybszej diagnostyki onkologicznej i leczenia przeciwnowotworowego. Chory z zieloną kartą Dilo jest przyjęty i wysłany na badania szybkiej niż osoba, która jej nie posiada.

  Zakłada się, że od wpisania pacjenta na listę oczekujących na konsultację specjalisty do postawienia diagnozy nie może minąć więcej niż 7 tygodni. Czas na wykonanie wstępnej diagnostyki onkologicznej nie powinien przekroczyć 28 dni. Czas na wykonanie pogłębionej diagnostyki onkologicznej nie powinien przekroczyć 21 dni. Decyzję o potrzebie diagnostyki wstępnej, a także diagnostyki pogłębionej, podejmuje specjalista.

  Diagnostyka wstępna służy potwierdzeniu lub wykluczeniu nowotworu, postawieniu diagnozy. Celem diagnostyki pogłębionej jest określenie typu wykrytego nowotworu i stopień jego zaawansowania, liczby i miejsc ewentualnych przerzutów.

Infolinia 22 105 55 30

(pon. - pt, 17.00 - 19.00)