schematy leczenia raka płuca

Ścieżki leczenia różnych typów raka płuca

Sprawdź optymalny schemat swojego leczenia, który uwzględnia Twoje rozpoznanie.
Wybierz typ raka płuca, jego stopień i pozostałe opcje. Zapoznaj się też z programem lekowym dla raka płuca.

Schematy leczenia opracowane zostały według wytycznych NCCN dla raka drobnokomórkowego i niedrobnokomórkowego.

Na wybór leczenia wpływa wiele czynników, jego finalny przebieg zostanie indywidualnie dobrany do Twoich potrzeb i sytuacji.

Drobnokomórkowy Zwiń Rozwiń

Wybierz stopień zaawansowania klinicznego choroby:

Jeśli lekarz nie stwierdzi przeciwwskazań, prawdopodobnie zostaniesz zakwalifikowany do leczenia radykalnego – skojarzonej jednoczasowej lub sekwencyjnej chemioradioterapii. Lekarz wybierze dla Ciebie chemioterapię oparta na jednej z pochodnych platyny (cisplatynie lub karboplatynie) oraz etopozydzie. Chemioterapię otrzymasz raz na 3 tygodnie (4-6 cykli).

Jeśli po zakończeniu chemioradioterapii/chemioterapii lekarz nadal nie stwierdzi u Ciebie w badaniu tomografii komputerowej bądź rezonansu magnetycznego głowy przerzutów w ośrodkowym układzie nerwowym, prawdopodobnie zostaniesz zakwalifikowany do profilaktycznego napromieniania (radioterapii) mózgowia. Jeśli lekarz nie stwierdzi przeciwwskazań otrzymasz 20 Gy w 5 frakcjach bądź 30 Gy w 10 frakcjach na obszar ośrodkowego układu nerwowego.

Występowanie przerzutów:

Jeśli lekarz nie stwierdzi przeciwwskazań, prawdopodobnie w pierwszej kolejności zostaniesz zakwalifikowany do radioterapii mózgowia. Otrzymasz 20 Gy w 5 frakcjach bądź 30 Gy w 10 frakcjach. Następnie, jeśli lekarz nie stwierdzi przeciwwskazań, prawdopodobnie zostaniesz zakwalifikowany do chemioterapii. Lekarz wybierze dla Ciebie chemioterapię opartą na jednej z pochodnych platyny (cisplatynie lub karboplatynie) oraz etopozydzie. Chemioterapię otrzymasz raz na 3 tygodnie (4-6 cykli).

Jeśli po radioterapii OUN lekarz nie stwierdzi przeciwwskazań (tzn nie będą występowały objawy neurologiczne, nie będzie istniała konieczność stosowania wysokich dawek glikokortykosteroidów, a stan ogólny będzie dobry lub bardzo dobry trzymasz jeden z dwóch schematów chemioimmunoterapii:

– 4 cykle chemioterapii według schematu: karboplatyna w dawce wg AUC 5 mg/ml/min w dniu 1. oraz etopozyd w dawce 100 mg/m2 dniu 1.-3. (w odstępach 21-dniowych) w skojarzeniu z immunopterapią atezolizumabem dożylnie w dawce 1200 mg. Następnie w przypadku stwierdzenia co najmniej stabilizacji choroby będziesz otrzymywać atezolizumab dożylnie w dawce 840 mg co 2 tygodnie lub 1200 mg co 3 tygodnie lub 1680 mg co 4 tygodnie. Immunoterapia stosowana będzie do progresji choroby, nieakceptowalnej toksyczności lub wycofania zgody pacjenta na leczenie lub

– 4 cykle chemioterapii według schematu: karboplatyna w dawce wg AUC 5-6 mg/ml/min w dniu 1. lub cisplatynę w dawce 75-80 mg/m2 w dniu 1. oraz etopozyd w dawce 80-100 mg/m2 dniu 1.-3. (w odstępach 21-dniowych) w skojarzeniu z immunopterapią durwalumabem dożylnie w dawce 1500 mg. Następnie w przypadku stwierdzenia co najmniej stabilizacji choroby będziesz otrzymywać durwalumab dożylnie w dawce 1500 mg co 4 tygodnie. Immunoterapia stosowana będzie do progresji choroby, nieakceptowalnej toksyczności lub wycofania zgody pacjenta na leczenie

Jeśli lekarz nie stwierdzi przeciwwskazań, otrzymasz jeden z dwóch schematów chemioimmunoterapii:

– 4 cykle chemioterapii według schematu: karboplatyna w dawce wg AUC 5 mg/ml/min w dniu 1. oraz etopozyd w dawce 100 mg/m2 dniu 1.-3. (w odstępach 21-dniowych) w skojarzeniu z immunopterapią atezolizumabem dożylnie w dawce 1200 mg. Następnie w przypadku stwierdzenia co najmniej stabilizacji choroby będziesz otrzymywać atezolizumab dożylnie w dawce 840 mg co 2 tygodnie lub 1200 mg co 3 tygodnie lub 1680 mg co 4 tygodnie. Immunoterapia stosowana będzie do progresji choroby, nieakceptowalnej toksyczności lub wycofania zgody pacjenta na leczenie lub

– 4 cykle chemioterapii według schematu: karboplatyna w dawce wg AUC 5-6 mg/ml/min w dniu 1. lub cisplatynę w dawce 75-80 mg/m2 w dniu 1. oraz etopozyd w dawce 80-100 mg/m2 dniu 1.-3. (w odstępach 21-dniowych) w skojarzeniu z immunopterapią durwalumabem dożylnie w dawce 1500 mg. Następnie w przypadku stwierdzenia co najmniej stabilizacji choroby będziesz otrzymywać durwalumab dożylnie w dawce 1500 mg co 4 tygodnie. Immunoterapia stosowana będzie do progresji choroby, nieakceptowalnej toksyczności lub wycofania zgody pacjenta na leczenie.

Niedrobnokomórkowy Zwiń Rozwiń

Wybierz stopień zaawansowania klinicznego choroby:

Wybierz podtyp histopatologiczny:

Jeśli lekarz nie stwierdzi przeciwwskazań, prawdopodobnie zostaniesz zakwalifikowany do leczenia chirurgicznego. W zależności od rozległości procesu nowotworowego i umiejscowienia guza lekarze usuną ci płat płuca (lobektomia – jest zabiegiem najczęstszym), dwa płaty płuca (bilobektomia – może dotyczyc jedynie prawego płuca, które zbudowane jest z 3 płatów) lub całe płuco (pulmonektomia/pneumonektomia). W przypadku niewielkiego guza (do 2 cm) położonego obwodowo chirurdzy mogą czasami zdecydować o usunięciu fragmentu płata płuca, tzw. segmentu (segmentektomia). Podczas każdego z radykalnych zabiegów chirurgicznych usuwane i poddawane ocenie histopatologicznej są też węzły chłonne.
W przypadku przeciwwskazań do zabiegu operacyjnego lekarze mogą zastąpić go tzw. leczeniem radiochirurgicznym, czyli radioterapią stereotaktyczną – wówczas w trakcie radioterapii precyzyjnie w obszar guza dostarczana jest wysoka dawka promieniowania.

Wybierz zaawansowanie pooperacyjne:

FOLLOW-UP czyli obserwacja po leczeniu

Jeżeli zakończyłeś leczenie radykalne (zabieg operacyjny +/- chemioterapia czy radioterapia uzupełniająca lub chemioradioterapia radykalna +/- immunoterapia konsolidująca) powinieneś zgłaszać się na wizyty kontrolne u onkologa. Będą miały one na celu przede wszystkim jak najwczesniejsze wykrycie nawrotu choroby, ale także wykrycie drugiego, niezależnego nowotworu. Wizyty u onkologa pomoga także w identyfikacji ewentualnych powikłań leczenia onkologicznego. Podstawowym badaniem, które będzie u ciebie wykonywane, jest tomografia komputerowa klatki piersiowej. Powinna ona być wykonywana:

 • co 6 – 12 miesięcy w pierwszych 2 latach po zakończeniu leczenia
 • co 12 miesięcy od 3 do 5 roku po zakończeniu leczenia

Pamiętaj, że w zależności od zgłaszanych objawów lekarz może zlecić także dodatkowe badania, które pozwolą potwierdzić lub wykluczyć obecność wznowy czy przerzutów.
W przypadku leczenia paliatywnego (w IV stopniu zaawansowania) schemat wizyt kontrolnych i wykonywane badania będą dostosowane indywidualnie do twojej sytuacji klinicznej

PD-L1 ≥ 50% Zwiń Rozwiń

Jeśli twój zabieg chirurgiczny był radykalny, twój stopień zaawansowania nowotworu w badaniu histopatologicznym określono jako II lub wyższy, zastosowano u Ciebie chemioterapię uzupełniającą, a w badaniu pooperacyjnym potwierdzono ekspresję PD-L1 ≥ 50% i wykluczono mutację aktywującą w genie EGFR, rearanżację w genie ALK i ROS1, a lekarz nie stwierdzi przeciwwskazań, może zakwalifikować Cię do immunoterapii uzupełniającej. Immunoterapia uzupełniająca powinna się rozpocząć do 8 tygodni od zakończenia chemioterapii uzupełniającej i polega na podawaniu atezolizumabu przez okres 12 miesięcy (840 mg co 2 tygodnie, 1200 mg co 3 tygodnie lub 1680 mg co 4 tygodnie).

PD-L1 < 50% Zwiń Rozwiń

Jeśli twój zabieg chirurgiczny był radykalny (nie znaleziono komórek nowotworowych w kikucie oskrzela) a twój stopień zaawansowania nowotworu w badaniu histopatologicznym określono jako II lub wyższy, a lekarz nie stwierdzi przeciwwskazań, prawdopodobnie zostaniesz zakwalifikowany do chemioterapii uzupełniającej. Polega ona na podaniu dożylnie 3 lub 4 cykli według schematu cisplatyna w dawce 75 mg/m2 w dniu 1. i winorelbina w dawce 30 mg/m2 w dniu 1. i 8. każdego 21-dniowego cyklu. Chemioterapia uzupełniajaca powinna się rozpocząć w ciągu 6 tygodni od zabiegu chirurgicznego.

Wybierz pooperacyjny stopień zaawansowania choroby:

Jeżeli zakończyłeś leczenie radykalne (zabieg operacyjny +/- chemioterapia czy radioterapia uzupełniająca lub chemioradioterapia radykalna +/- immunoterapia konsolidująca) powinieneś zgłaszać się na wizyty kontrolne u onkologa. Będą miały one na celu przede wszystkim jak najwcześniejsze wykrycie nawrotu choroby, ale także wykrycie drugiego, niezależnego nowotworu. Wizyty u onkologa pomoga także w identyfikacji ewentualnych powikłań leczenia onkologicznego. Podstawowym badaniem, które będzie u ciebie wykonywane, jest tomografia komputerowa klatki piersiowej. Powinna ona być wykonywana:

 • co 6 – 12 miesięcy w pierwszych 2 latach po zakończeniu leczenia
 • co 12 miesięcy od 3 do 5 roku po zakończeniu leczenia

Pamietaj, że w zalezności od zgłaszanych objawów lekarz może zlecić także dodatkowe badania, które pozwolą potwierdzić lub wykluczyć obecność wznowy czy przerzutów.
W przypadku leczenia paliatywnego (w IV stopniu zaawansowania) schemat wizyt kontrolnych i wykonywane badania będą dostosowane indywidualnie do twojej sytuacji klinicznej

Obecność mutacji

Jeśli twój zabieg chirurgiczny był radykalny (nie znaleziono komórek nowotworowych w kikucie oskrzela) a twój stopień zaawansowania nowotworu w badaniu histopatologicznym określono jako IB lub wyższy, a lekarz nie stwierdzi przeciwwskazań, prawdopodobnie zostaniesz zakwalifikowany do chemioterapii uzupełniającej. Polega ona na podaniu dożylnie 3 lub 4 cykli według schematu cisplatyna w dawce 75 mg/m2 w dniu 1. i winorelbina w dawce 30 mg/m2 w dniu 1. i 8. każdego 21-dniowego cyklu. Chemioterapia uzupełniajaca powinna się rozpocząć w ciągu 6 tygodni od zabiegu chirurgicznego.

W niektórych przypadkach, np. w przypadku nieradykalnego zabiegu operacyjnego (obecność komórek nowotworowych w linii cięcia) lekarz prawdopodobnie zakwalifikuje się dodatkowo do radioterapii uzupełniającej.

Jeśli została u ciebie wykryta mutacja aktywująca w genie EGFR, a Twój stopień zaawansowania określono jako IB lub wyższy i lekarz nie stwierdzi przeciwwskazań, prawdopodobnie zostaniesz zakwalifikowany do uzupełniającego leczenia celowanego (ukierunkowanego molekularnie) ozymertynibem w dawce dobowej 80 mg. Leczenie będzie prowadzone przez okres maksymalnie 36 miesięcy (3 lat) lub do progresji choroby albo nieakceptowalnej toksyczności.

PD-L1 ≥ 50% Zwiń Rozwiń

Jeśli twój zabieg chirurgiczny był radykalny, twój stopień zaawansowania nowotworu w badaniu histopatologicznym określono jako II lub wyższy, zastosowano u Ciebie chemioterapię uzupełniającą, a w badaniu pooperacyjnym potwierdzono ekspresję PD-L1 ≥ 50% i wykluczono mutację aktywującą w genie EGFR, rearanżację w genie ALK i ROS1, a lekarz nie stwierdzi przeciwwskazań, może zakwalifikować Cię do immunoterapii uzupełniającej. Immunoterapia uzupełniająca powinna się rozpocząć do 8 tygodni od zakończenia chemioterapii uzupełniającej i polega na podawaniu atezolizumabu przez okres 12 miesięcy (840 mg co 2 tygodnie, 1200 mg co 3 tygodnie lub 1680 mg co 4 tygodnie). Chemioterapia uzupełniajaca powinna się rozpocząć w ciągu 6 tygodni od zabiegu chirurgicznego.

PD-L1 < 50% Zwiń Rozwiń

Jeśli twój zabieg chirurgiczny był radykalny (nie znaleziono komórek nowotworowych w kikucie oskrzela) a twój stopień zaawansowania nowotworu w badaniu histopatologicznym określono jako II lub wyższy, a lekarz nie stwierdzi przeciwwskazań, prawdopodobnie zostaniesz zakwalifikowany do chemioterapii uzupełniającej. Polega ona na podaniu dożylnie 3 lub 4 cykli według schematu cisplatyna w dawce 75 mg/m2 w dniu 1. i winorelbina w dawce 30 mg/m2 w dniu 1. i 8. każdego 21-dniowego cyklu. Chemioterapia uzupełniajaca powinna się rozpocząć w ciągu 6 tygodni od zabiegu chirurgicznego.

Leczenie skojarzone

Jeśli lekarz nie stwierdzi przeciwwskazań, prawdopodobnie zostaniesz zakwalifikowany do leczenia radykalnego – skojarzonej jednoczasowej chemioradioterapii, a w przypadku co najmniej stabilizacji choroby także do konsolidującej immunoterapii durwalumabem.
Potwierdzenie co najmniej stabilizacji choroby musi być dokonane w ciągu 6 tygodni (nie później niż po 6 tygodniach) od zakończenia chemioradioterapii.

Radykalna jednoczasowa chemioradioterapia polega na jednoczasowym podaniu co najmniej 2 cykli chemioterapii opartej na pochodnych platyny oraz zastosowaniu radiotarapii (co najmniej 60 Gy).
Leczenie konsolidujące polega na podawaniu durwalumabu we wlewie dożylnym w dawce 10 mg/kg masy ciała co 2 tygodnie lub 1500 mg co 4 tygodnie przez okres 12 miesięcy. Leczenie może zostać zakończone wcześniej w przypadku nieakceptowalnej toksyczności lub wycofania zgody pacjenta na leczenie.

Lekarz może zadecydować o wyborze innego, bardziej optymalnego schematu leczenia i czasu trwania terapii

Wybierz zaburzenie molekularne:

Jeśli kwalifikujesz się do leczenia, prawdopodobnie zostaniesz zakwalifikowany do terapii celowanej (leczenia ukierunkowanego molekularnie). Lekarz ma do wyboru jeden z kilku leków celowanych:

 • ozymertynib w dawce 80 mg/dobę (lek III generacji)
 • afatynib w dace 40 mg/dobę (lek II generacji)
 • dakomitynib w dawce 45 mg/dobę (lek II generacji)
 • gefitynib w dawce 250 mg/dobę (lek I generacji)
 • erlotynib w dawce 150 mg/dobę (lek I generacji)

Obecnie w leczeniu pierwszej linii stosuje się najczęściej lek III generacji z uwagi na jego penetracje przez barierę krew-mózg oraz wysoką aktywność w obrębie mózgowia

Leczenie prowadzi się w sposób ciągły do progresji choroby, nieakceptowalnej toksyczności lub wycofania zgody chorego na leczenie. W niektórych przypadkach leczenie stosować można także po progresji choroby, pod warunkiem, że nowa zmiana pojawia się w obrębie OUN i zostanie poddana leczeniu miejscowemu (radioterapii) i w przypadku, gdy nie powoduje istotnego pogorszenia stanu ogólnego chorego oraz gwałtownych objawów klinicznych.

Lekarz może zadecydować o wyborze innego, bardziej optymalnego schematu leczenia i czasu trwania terapii.

Jeśli kwalifikujesz się do leczenia prawdopodobnie zostaniesz zakwalifikowany do terapii celowanej (leczenia ukierunkowanego molekularnie). Lekarz ma do wyboru jeden z kilku leków celowanych:

 • lorlatynib w dawce 100 mg raz na dobę (lek I generacji)
 • brygatynib w dawce 90 mg/dobę przez pierwszy tydzień, następnie 180 mg a dobę (lek II generacji)
 • cerytynib w dawce 450 mg/dobę (lek II generacji)
 • kryzotynib w dawce 250 mg dwa razy na dobę

Obecnie w leczeniu pierwszej linii stosuje się najczęściej leki II generacji z uwagi na ich penetracje przez barierę krew-mózg oraz wysoką aktywność w obrębie mózgowia

Leczenie prowadzi się w sposób ciągły do progresji choroby, nieakceptowalnej toksyczności lub wycofania zgody chorego na leczenie. W niektórych przypadkach leczenie stosować można także po progresji choroby, pod warunkiem, że nowa zmiana pojawia się w obrębie OUN i zostanie poddana leczeniu miejscowemu (radioterapii) i w przypadku, gdy nie powoduje istotnego pogorszenia stanu ogólnego chorego oraz gwałtownych objawów klinicznych.

Lekarz może zadecydować o wyborze innego, bardziej optymalnego schematu leczenia i czasu trwania terapii.

Jeśli kwalifikujesz się do leczenia, prawdopodobnie zostaniesz zakwalifikowany do terapii celowanej (leczenia ukierunkowanego molekularnie). Lekarz zaproponuje ci leczenie

 • kryzotynibem w dawce 250 mg dwa razy na dobę

Leczenie prowadzi się w sposób ciągły do progresji choroby, nieakceptowalnej toksyczności lub wycofania zgody chorego na leczenie. W niektórych przypadkach leczenie stosować można także po progresji choroby, pod warunkiem, że nowa zmiana pojawia się w obrębie OUN i zostanie poddana leczeniu miejscowemu (radioterapii) i w przypadku, gdy nie powoduje istotnego pogorszenia stanu ogólnego chorego oraz gwałtownych objawów klinicznych.

Lekarz może zadecydować o wyborze innego, bardziej optymalnego schematu leczenia i czasu trwania terapii.

Wybierz podtyp histopatologiczny:

Wybierz ekspresje PD-L1:

Jeśli kwalifikujesz się do leczenia, prawdopodobnie zostaniesz zakwalifikowany do chemioimmunoterapii (jedną z 2 dostępnych opcji terapeutycznych)

– Karboplatyna AUC 6 ml*min/ml w dniu 1. w skojarzeniu z paklitakselem w dawce 75 mg/m2 w dniu 1. każdego 21-dniowego cyklu plus pembrolizumab w dawce 200 mg – 4 podania, a następnie leczenie podtrzymujące pembrolizumabem w dawce 200 mg co 3 tygodnie lub w dawce 400 mg co 6 tygodni we wlewie dożylnym trwającym 30 minut. Leczenie stosuje się do progresji choroby, wystąpienia nieakceptowalnej toksyczności lub wycofania zgody chorego na leczenie.

– Karboplatyna AUC 6 ml*min/ml w dniu 1. w skojarzeniu z paklitakselem w dawce 75 mg/m2 w dniu 1. każdego 21-dniowego cyklu – 2 podania, w skojarzeniu z niwolumabem w dawce 360 mg co 3 tygodnie i ipilimumabem w dawce 1 mg/kg masy ciała co 6 tygodni we wlewie dożylnym. Leczenie stosuje się do progresji choroby, wystąpienia nieakceptowalnej toksyczności,  wycofania zgody chorego na leczenie lub maksymalnie 24 miesiące.

Lekarz może zadecydować o wyborze innego, bardziej optymalnego schematu leczenia i czasu trwania terapii

Jeśli kwalifikujesz się do leczenia, prawdopodobnie zostaniesz zakwalifikowany do immunoterapii jednym z trzech dostępnych leków

Pembrolizumab w dawce 200 mg co 3 tygodnie lub w dawce 400 mg co 6 tygodni we wlewie dożylnym trwającym 30 minut. Leczenie stosuje się do progresji choroby, wystąpienia nieakceptowalnej toksyczności lub wycofania zgody chorego na leczenie

Atezolizumab w dawce 840 mg co 2 tygodnie lub w dawce 1200 mg co 3 tygodnie lub w dawce 1680 mg co 4 tygodnie we wlewie dożylnym. Leczenie stosuje się do progresji choroby, wystąpienia nieakceptowalnej toksyczności lub wycofania zgody chorego na leczenie

Cemiplimab w dawce 350 mg co 3 tygodnie we wlewie dożylnym trwającym 30 minut. Leczenie stosuje się do progresji choroby, wystąpienia nieakceptowalnej toksyczności lub wycofania zgody chorego na leczenie

W przypadku przeciwwskazań do immunoterapii lub braku możliwości oznaczenia statusu ekspresji PD-L1 lekarz prawdopodobnie zakwalifikuje cię do chemioterapii opartej na pochodnych platyny bądź do terapii jednym cytostatykiem (monoterapia).

Wybierz zaburzenie molekularne:

Jeśli kwalifikujesz się do leczenia, prawdopodobnie zostaniesz zakwalifikowany do terapii celowanej (leczenia ukierunkowanego molekularnie). Lekarz ma do wyboru jeden z kilku leków celowanych:

 • ozymertynib w dawce 80 mg/dobę (lek III generacji)
 • afatynib w dace 40 mg/dobę (lek II generacji)
 • dakomitynib w dawce 45 mg/dobę (lek II generacji)
 • gefitynib w dawce 250 mg/dobę (lek I generacji)
 • erlotynib w dawce 150 mg/dobę (lek I generacji)

Obecnie w leczeniu pierwszej linii stosuje się najczęściej lek III generacji z uwagi na jego penetracje przez barierę krew-mózg oraz wysoką aktywność w obrębie mózgowia

Leczenie prowadzi się w sposób ciągły do progresji choroby, nieakceptowalnej toksyczności lub wycofania zgody chorego na leczenie. W niektórych przypadkach leczenie stosować można także po progresji choroby, pod warunkiem, że nowa zmiana pojawia się w obrębie OUN i zostanie poddana leczeniu miejscowemu (radioterapii) i w przypadku, gdy nie powoduje istotnego pogorszenia stanu ogólnego chorego oraz gwałtownych objawów klinicznych.

Lekarz może zadecydować o wyborze innego, bardziej optymalnego schematu leczenia i czasu trwania terapii.

Jeśli kwalifikujesz się do leczenia, prawdopodobnie zostaniesz zakwalifikowany do terapii celowanej (leczenia ukierunkowanego molekularnie). Lekarz ma do wyboru jeden z kilku leków celowanych:

 • lorlatynib w dawce 100 mg raz na dobę (lek I generacji)
 • alektynib w dawce 600 mg dwa razy na dobę (lek II generacji)
 • brygatynib w dawce 90 mg/dobę przez pierwszy tydzień, następnie 180 mg a dobę (lek II generacji)
 • cerytynib w dawce 450 mg/dobę (lek II generacji)
 • kryzotynib w dawce 250 mg dwa razy na dobę

Obecnie w leczeniu pierwszej linii stosuje się najczęściej leki II generacji z uwagi na ich penetracje przez barierę krew-mózg oraz wysoką aktywność w obrębie mózgowia

Leczenie prowadzi się w sposób ciągły do progresji choroby, nieakceptowalnej toksyczności lub wycofania zgody chorego na leczenie. W niektórych przypadkach leczenie stosować można także po progresji choroby, pod warunkiem, że nowa zmiana pojawia się w obrębie OUN i zostanie poddana leczeniu miejscowemu (radioterapii) i w przypadku, gdy nie powoduje istotnego pogorszenia stanu ogólnego chorego oraz gwałtownych objawów klinicznych.

Lekarz może zadecydować o wyborze innego, bardziej optymalnego schematu leczenia i czasu trwania terapii

Jeśli kwalifikujesz się do leczenia, prawdopodobnie zostaniesz zakwalifikowany do terapii celowanej (leczenia ukierunkowanego molekularnie). Lekarz zaproponuje ci leczenie jednym z dwóch dostępnych leków:

kryzotynibem w dawce 250 mg dwa razy na dobę entrektynibem w dawce 600 mg raz na dobę Leczenie prowadzi się w sposób ciągły do progresji choroby, nieakceptowalnej toksyczności lub wycofania zgody chorego na leczenie. W niektórych przypadkach leczenie stosować można także po progresji choroby, pod warunkiem, że nowa zmiana pojawia się w obrębie OUN i zostanie poddana leczeniu miejscowemu (radioterapii) i w przypadku, gdy nie powoduje istotnego pogorszenia stanu ogólnego chorego oraz gwałtownych objawów klinicznych.

Obecnie w leczeniu pierwszej linii stosuje się najczęściej entrektynib z uwagi na jego penetrację przez barierę krew-mózg oraz wysoką aktywność w obrębie mózgowia

Lekarz może zadecydować o wyborze innego, bardziej optymalnego schematu leczenia i czasu trwania terapii.

Wybierz ekspresje PD-L1:

Jeśli kwalifikujesz się do leczenia, prawdopodobnie zostaniesz zakwalifikowany do chemioimmunoterapii (jedną z 2 dostępnych opcji terapeutycznych)

– Karboplatyna AUC 6 ml*min/ml w dniu 1. w skojarzeniu z paklitakselem w dawce 75 mg/m2 w dniu 1. każdego 21-dniowego cyklu plus pembrolizumab w dawce 200 mg – 4 podania, a następnie leczenie podtrzymujące pembrolizumabem w dawce 200 mg co 3 tygodnie lub w dawce 400 mg co 6 tygodni we wlewie dożylnym trwającym 30 minut. Leczenie stosuje się do progresji choroby, wystąpienia nieakceptowalnej toksyczności lub wycofania zgody chorego na leczenie.

– Karboplatyna AUC 6 ml*min/ml w dniu 1. w skojarzeniu z paklitakselem w dawce 75 mg/m2 w dniu 1. każdego 21-dniowego cyklu – 2 podania, w skojarzeniu z niwolumabem w dawce 360 mg co 3 tygodnie i ipilimumabem w dawce 1 mg/kg masy ciała co 6 tygodni we wlewie dożylnym. Leczenie stosuje się do progresji choroby, wystąpienia nieakceptowalnej toksyczności,  wycofania zgody chorego na leczenie lub maksymalnie 24 miesiące.

Lekarz może zadecydować o wyborze innego, bardziej optymalnego schematu leczenia i czasu trwania terapii

Jeśli kwalifikujesz się do leczenia, prawdopodobnie zostaniesz zakwalifikowany do immunoterapii jednym z trzech dostępnych leków

Pembrolizumab w dawce 200 mg co 3 tygodnie lub w dawce 400 mg co 6 tygodni we wlewie dożylnym trwającym 30 minut. Leczenie stosuje się do progresji choroby, wystąpienia nieakceptowalnej toksyczności lub wycofania zgody chorego na leczenie

Atezolizumab w dawce 840 mg co 2 tygodnie lub w dawce 1200 mg co 3 tygodnie lub w dawce 1680 mg co 4 tygodnie we wlewie dożylnym. Leczenie stosuje się do progresji choroby, wystąpienia nieakceptowalnej toksyczności lub wycofania zgody chorego na leczenie

Cemiplimab w dawce 350 mg co 3 tygodnie we wlewie dożylnym trwającym 30 minut. Leczenie stosuje się do progresji choroby, wystąpienia nieakceptowalnej toksyczności lub wycofania zgody chorego na leczenie

W przypadku przeciwwskazań do immunoterapii lub braku możliwości oznaczenia statusu ekspresji PD-L1 lekarz prawdopodobnie zakwalifikuje cię do chemioterapii opartej na pochodnych platyny bądź do terapii jednym cytostatykiem (monoterapia).

Przekaż nam 1.5% podatku

Jeśli masz ochotę nam pomóc, możesz przekazać nam 1,5% z podatku.
Przekaż 1.5% podatku

Infolinia 22 105 55 30

(pon. - pt, 17.00 - 19.00)