Do zachowania płodności, w trakcie zdiagnozowania raka jajnika, optymalnie kwalifikują siękobiety poniżej 40 r.ż., w stopniu zaawansowania I A i I C1 G1/G2 (guz ograniczony do jednego jajnika, bez zmian na powierzchni torebki guza, bez komórek rakowych w płynie w jamie otrzewnowej oraz guz ograniczony do jednego jajnika z śródoperacyjnym uszkodzeniem ciągłości torebki guza) z typem histologicznym innym niż jasnokomórkowy. 

Dyskusyjne jest postępowanie oszczędzające w przypadku guzów I A G3, I C2 G1 (guz ograniczony do jednego jajnika, bez zmian na powierzchni torebki guza, bez komórek rakowych w płynie w jamie otrzewnowej oraz guz ograniczony do jednego jajnika z naruszoną ciągłością torebki przed operacją lub obecnością guza na powierzchni jajnika) oraz o jasnokomórkowym typie histologicznym. Również zastosowanie chemioterapii jako leczenia uzupełniającego jest uzależnione od typu histologicznego nowotworu, stopnia zaawansowania według FIGO oraz stopnia zróżnicowania histopatologicznego (Grading). Chemioterapii pooperacyjnej nie wymagają pacjentki w stopniu zaawansowania IA G1/G2. 

Ze względu na występowanie guzów przydatków u dzieci i młodych dorosłych, należy rozważyć dostępne metody zachowania płodności takie jak mrożenie niezapłodnionych oocytów (oocyt, komórka dająca początek komórce jajowej), hamowanie funkcji jajników, mrożenie i transplantacja tkanki jajnikowej, transpozycja (przemieszczenie) jajników, mrożenie zarodków. Decyzja odnośnie dalszego postępowania zależy od wieku pacjentki, rozpoznania histopatologicznego guza, zakresu zabiegu operacyjnego oraz woli pacjentki i partnera.

Rak jajnika w ciąży

1-3% guzów przydatków w ciąży okazuje się zmianami złośliwymi, jednak w 80% są one nowotworami we wczesnych stadiach zaawansowania. Większość guzów jajnika jest rozpoznawanych w trakcie badania ultrasonograficznego w I trymestrze ciąży. Zabieg operacyjny wykonuje się w II trymestrze ciąży, w przypadku guzów podejrzanych onkologicznie. W zależności od rozpoznania histopatologicznego oraz zaawansowania ciąży, podejmuje się decyzję co do zakresu zabiegu operacyjnego i zastosowania chemioterapii.

Przekaż nam 1.5% podatku

Jeśli masz ochotę nam pomóc, możesz przekazać nam 1,5% z podatku.
Przekaż 1.5% podatku

Infolinia 22 105 55 30

(pon. - pt, 17.00 - 19.00)